Χορηγίες & Έκθεση

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ HANDS ON CADAVERIC WORKSHOP

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χορηγικές δυνατότητες του Σεμιναρίου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση sponsors@erasmus.gr.