ΟργάνωσηΑ᾽ Ορθοπαιδική Κλινική
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»


A’ Ορθοπαιδική Κλινική
Νοσοκομείο «Υγεία»Υπό την αιγίδα:


Ιατρική Σχολή
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ελληνική Εταιρεία
Επανανορθωτικής
Μικροχειρουργικής


Ελληνική Εταιρεία
Χειρουργικής Χεριού