Θεματικές ΕνότητεςΣτο συνέδριο θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:


 • Θεραπευτικές προκλήσεις (προβλήματα στη συνεργασία με τον ασθενή ή/και με την οικογένεια, πλημμελής λήψη φαρμακευτικής αγωγής, ανθεκτικότητα νόσου)
 • Δύο κλινικές βινιέττες: το «εύκολο» περιστατικό – το «δύσκολο» περιστατικό
 • Προσβασιμότητα, δικτύωση, ορατότητα, συμπληρωματικότητα υπηρεσιών για ΕΠΨ
 • Εφαρμογή αρχών ΕΠΨ στη Δημόσια Υγεία (Νοσοκομεία, ΚΥ, ΚΨΥ, κοινοτικά ιατρεία) και στον Ιδιωτικό Τομέα (ψυχιατρικές κλινικές, ιδιωτικά ιατρεία)
 • Φαινομενολογία της αρχόμενης ψύχωσης
 • Ψηφιακή αποστιγματοποίηση
 • Προσωπικές εμπειρίες – ομότιμη συμπαράσταση
 • Διεύρυνση ρόλου επαγγελματιών ψυχικής υγείας ως πρόσωπο αναφοράς/συντονιστής φροντίδας (care coordinator/case manager) 
 • Εμπειρίες και προκλήσεις από τη μέχρι τώρα λειτουργία των Μονάδων ΕΠΨ
 • Αναζήτηση consensus των Μονάδων ΕΠΨ στα θέματα:
  • Εργαλείων κλινικής, νευροψυχολογικής και λειτουργικής εκτίμησης ωφελούμενων
  • Αξιολόγησης των Μονάδων ΕΠΨ
  • Επικοινωνιακής πολιτικής
  • Οργάνωσης λειτουργίας μονάδων – Ρόλου των επαγγελματιών ψυχικής υγείας
  • Εποπτείας ομάδων
  • Δυνατότητας παροχής CBTp και βραχείας ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας για ψύχωση