// Αρχή

// Χαιρετισμός

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση», θα διεξαχθεί στο Ναύπλιο μεταξύ 11-13 Οκτωβρίου 2024.

Όπως γνωρίζετε, η σύσταση και λειτουργία των πρώτων μονάδων έγκαιρης παρέμβασης στην Ψύχωση (ΕΠΨ) στην χώρα μας, είναι πλέον γεγονός. Αποτελούν την πρώτη έμπρακτη αναγνώριση της Πολιτείας για επένδυση σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας που δεν στρέφονται απλώς στην αποκατάσταση της δεδομένης βλάβης που επιφέρουν οι σοβαρότερες των ψυχικών διαταραχών στην χρονιότητά τους. Κινούνται αντίθετα, προς την κατεύθυνση της κοινοτικά προσανατολισμένης έγκαιρης αναγνώρισης/πολυεπίπεδης παρέμβασης από τα πρώτα στάδια εκδήλωσης των σοβαρότερων Ψυχιατρικών Διαταραχών, στην ελαχιστοποίηση της πτώσης της λειτουργικότητας των νέων, στην υποστήριξη των οικογενειών τους και στις αρχές της ανάρρωσης/ανάκαμψης, κατευθύνσεις που ενστερνίζεται απόλυτα η διεθνής ψυχιατρική κοινότητα, δεδομένης της αποτελεσματικότητάς τους σε σχέση με την συνήθη κλινική πρακτική.  

Συγχρόνως όμως, η νεοσύστατη παρουσία των μονάδων ΕΠΨ σε περιβάλλον ελλειμματικής ανάπτυξης και διασύνδεσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον τόπο μας επιφέρει σοβαρούς προβληματισμούς  και προκλήσεις που δεν επιτρέπουν τον εφησυχασμό μας, αν επιθυμούμε την επέκταση τους και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Με άλλα λόγια η επιτυχία του εγχειρήματος της ΕΠΨ στη χώρα μας άπτεται όχι μόνο του εξειδικευμένου μοντέλου λειτουργίας της κάθε Μονάδας, αλλά και του τρόπου προσβασιμότητας, δικτύωσης, ορατότητας και συμπληρωματικότητας των συναφών υπηρεσιών.

Και μόνο για τους παραπάνω λόγους, ένα εναρκτήριο συνέδριο για την ΕΠΨ στην χώρα μας θα ήταν επιβεβλημένο. Το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση» που σας καλώ να συμμετέχετε αντιμετωπίζει de facto ιδιάζουσες προκλήσεις που απορρέουν ακριβώς από την νεοσύστατη παρουσία των Μονάδων ΕΠΨ στην εγχώρια πραγματικότητα, γεγονός που υπαγορεύει σε μεγάλο βαθμό και την θεματολογία του: Την ανάγκη ενημέρωσης των συναδέλφων στο χώρο της Ψυχικής Υγείας στις αρχές και πρακτικές της Έγκαιρης Παρέμβασης που δεν ακολουθούν την συνήθη ιατροκεντρική αντίληψη. Προς τούτο απευθυνόμαστε όχι μόνο στον στενότερο κύκλον  συναδέλφων ψυχιάτρων  αλλά και σε όλους τους επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας (ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες Υγείας) που αντιλαμβάνονται πως η συμμετοχή και ενημέρωσή τους στις αρχές και λειτουργία της έγκαιρης παρέμβασης είναι μονόδρομος για την πληρέστερη φροντίδα του ευαίσθητου αυτού πληθυσμού των συνανθρώπων μας και των οικογενειών τους. Την ανταλλαγή εμπειριών, την αξιοποίηση καινούργιων τεχνολογιών και την κοινή διαμόρφωση κατευθυντήριων οδηγιών αξιολόγησης και κλινικής πρακτικής μεταξύ των νεοσύστατων μονάδων. Την ενημέρωση για την τρέχουσα διεθνή ψυχοφαρμακολογική και ψυχοθεραπευτική πρακτική  στην αντιμετώπιση των αρχόμενων Ψυχωτικών Διαταραχών. Προς τούτο, διεθνώς καταξιωμένοι προσκεκλημένοι συνάδελφοι θα εμπλουτίσουν το πρόγραμμα με την παρουσία τους. 

Ως Πρόεδρος του «1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση» θα είναι ιδιαίτερη χαρά μου να σας υποδεχθώ στο Ναύπλιο τον Οκτώβριο. Μαζί με την Επιστημονική Επιτροπή και την υποστήριξη σας φιλοδοξούμε να σας προσφέρουμε μία επικαιροποιημένη ενημέρωση των δεδομένων που αφορούν την πρώιμη ψύχωση, ώστε η ωρίμανση των νεοσύστατων υπηρεσιών μας να ανταποκρίνεται στα πραγματικά ζητούμενα των ωφελούμενών μας. 


Με τιμή,

Νικόλαος Στεφανής
Καθηγητής Ψυχιατρικής
Διευθυντής Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής ΕΚΠΑ
Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΠΙΨΥ
// Σημαντικές Ημερομηνίες

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας Υποβολής Περιλήψεων:
8 Ιουλίου 2024
Ενημέρωση των συγγραφέων για την αποδοχή των εργασιών:
16 Ιουλίου 2024

// Το συνέδριο θα ξεκινήσει σε:

// Υπό την Αιγίδα των: