Οργάνωση & ΕπιτροπέςΤο Συνέδριο οργανώνεται από τηνΕλληνική Ερευνητική Ομάδα Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ)
Έβρου 89,115 27, Αθήνα
Τηλ: 210 7777791
Email: sec@eeoogek.gr
Ιστοσελίδα: www.eeoogek.gr


Σε συνεργασία με τις


 

Γ' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, ΕΚΠΑ,ΓΝΑ «Αττικόν»
Καθηγητής Μιχαήλ Χρυσοφός
Α' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαικό»
Καθηγητής Διονύσιος Μητρόπουλος
Β' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, ΕΚΠΑ,ΓΝΑ «Σισμανόγλειο»
Καθηγητής Ανδρέας Σκολαρίκος


Υπό την αιγίδα
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ραβινέ 23, 115 21, Αθήνα
Τηλ: 210 7223126
E-mail: hua@huanet.gr
Website: www.huanet.gr


Οργανωτική Επιτροπή


 Επίτιμος Πρόεδρος:  Κ. Δημόπουλος †
 Πρόεδροι:  Μ. Χρυσοφός, Δ. Μητρόπουλος, Α. Σκολαρίκος
 Αντιπρόεδρος:  Κ. Στραβοδήμος
 Γραμματείς:  Ι. Βαρκαράκης, Ι. Αναστασίου
 Ταμίας:  Χρ. Αλαμανής
 Μέλη: Ι. Αδαμάκης
Π. Βενιέρης
Α. Δελλής
Α. Καλτσάς
Β. Καπράλος
Ι. Καταφυγιώτης
Ζ. Κρατήρας
Α. Κυριακίδης
Α. Κυριακόπουλος

Λ. Λαζάρου
Π. Λεβής
Μ. Λαρδάς
Χ. Λιάκουρας
Κ. Λιβαδάς
Τ. Μαρκόπουλος
Ι. Μυλωνάς
Η. Μητσογιάννης
Ν. Μουλαβασίλης

Μ. Μπερδεμπές
Μ.Κ. Παλατιανού
Α. Παπατσώρης
Β. Πρωτογέρου
Α. Σιατέλης
Μ. Σταυρόπουλος
Λ. Τζελβές
Ε. Φραγκιάδης