Δορυφορικά Συμπόσια & ΔιαλέξειςΠαρασκευή, 24 Μαΐου 2024
19:15-20:15
Δορυφορικό Συμπόσιο 1:
Relugolix: Ο πρώτος και μοναδικός από του στόματος LHRH ανταγωνιστής στον καρκίνο του προστάτη


Προεδρείο: Εισαγωγή – Μιχαήλ Χρυσοφός

Μιχαήλ Χρυσοφός: Το τοπίο στην Θεραπεία Στέρησης Ανδρογόνων (ADT) το 2024- Νεότερα Δεδομένα και Διλήμματα

Neal Shore: Νέοι Ορίζοντες της Θεραπείας Στέρησης Ανδρογόνων στον θεραπευτικό αλγόριθμο του προχωρημένου Καρκίνου του Προστάτη: Μελέτη HERO
Οργάνωση:Σάββατο, 25 Μαΐου 2024
11:30-12:30
Δορυφορικό Συμπόσιο 2:
Βιοχημική υποτροπή μετά από ριζική θεραπεία του καρκίνου του προστάτη


Συντονιστής: Ανδρέας Σκολαρίκος

Ευάγγελος Φραγκιάδης: Η εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη μετά τη ριζική θεραπεία

Ζήσης Κρατήρας: Αντιμετώπιση της Βιοχημικής υποτροπής υψηλού κινδύνου
Οργάνωση:Σάββατο, 25 Μαΐου 2024
17:40-18:10
Δορυφορική Διάλεξη 1  

Συντονιστής: Μιχαήλ Χρυσοφός

Ρουμπίνη Ζακοπούλου - Ζήσης Κρατήρας: Ο τριπλός συνδυασμός ως θεραπεία εκλογής για ασθενείς με mHSPC - Η αξία της διεπιστημονικής προσέγγισης στη διαχείριση κλινικών περιστατικών
Οργάνωση:Σάββατο, 25 Μαΐου 2024
18:30-19:30
Δορυφορικό Συμπόσιο 3:
Επιτυγχάνοντας τη λεπτή ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικότητας και ποιότητας ζωής στον προχωρημένο καρκίνο του προστάτη


Προεδρείο: Ανδρέας Σκολαρίκος

Μιχαήλ Λαρδάς – Γεώργιος Παπαδόπουλος: Διαδραστικές Παρουσιάσεις Περιστατικών

Κωνσταντίνος Κουτσούκος: Συνδυασμός PARPi και Νεότερων Ορμονικών Θεραπειών στον mCRPC
Οργάνωση: