Θεματικές ΕνότητεςΑναδιοργάνωση και στρατηγικός σχεδιασμός έργων υποδομής 

Έξυπνες Βιώσιμες πόλεις και κλιματική αλλαγή

Περιβάλλον – Ενέργεια – Νέες Προοπτικές

Καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα του Μηχανικού

Εξωστρέφεια, συνενώσεις/ συγχωνεύσεις ως προοπτική Ανάπτυξης του μελετητικού κλάδου

Διεθνείς Συνεργασίες και Εξαγωγή γνώσης

 Στρογγυλό τραπέζι συζήτησης με θέμα: «Η αναβάθμιση του ρόλου του των Μελετητικών/ Συμβουλευτικών γραφείων – Κοινωνική ευθύνη»