Mήνυμα Προέδρου


Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Η Χώρα βρίσκεται μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση και αναπτυξιακή ευκαιρία που της δίνει τη δυνατότητα  να αφήσει πίσω της τις παθογένειες του παρελθόντος και να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις, προοπτικές και μελλοντικές τάσεις που εκτυλίσσονται σε παγκόσμιο, και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

H αξιοποίηση σημαντικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, και το νέο ΕΣΠΑ αποτελούν το καύσιμο στο όχημα της ανάπτυξης που θα μας οδηγήσει μπροστά. Ο μελετητικός κλάδος βρίσκεται στην κορυφή αυτών των εξελίξεων καθώς κατέχει κομβικό ρόλο και αποτελεί τον πιο σημαντικό πυλώνα στην υλοποίηση των τεχνικών και αναπτυξιακών έργων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Η υλοποίηση αξιόπιστων και ασφαλών έργων μπορεί σήμερα να υλοποιηθεί με την ενσωμάτωση συγχρόνων και καινοτόμων τεχνολογιών και εργαλείων. Τεχνολογίες που βοηθούν αφενός στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού για μια πιο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική κατασκευή του έργου και αφετέρου στον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και κινδύνων για την ασφάλεια πριν και μετά την κατασκευή. Είναι πλέον γεγονός ότι οι αναπτυσσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες γίνονται όλο και περισσότερο αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μας και ο μελετητικός κόσμος καλείται περισσότερο από ποτέ να αντιμετωπίσει τις νέες αυτές προκλήσεις για την δημιουργία έξυπνων υποδομών  και ανθεκτικών-βιώσιμων πόλεων.

Η νέα αυτή πραγματικότητα δείχνει  το δρόμο  για συνενώσεις και συνεργασίες καθώς δημιουργεί  αυξημένη  ανάγκη σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταποδοτική προστιθέμενη αξία του μελετητικού–συμβουλευτικού κλάδου. Καθώς το ανθρώπινο  δυναμικό πρέπει να  διαθέτει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται σε μια ανταγωνιστική  οικονομία οι μελετητικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύσουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τέλος,  επιτακτική καθίσταται και η ενίσχυση της εξωστρέφειας του μελετητικού κλάδου με την δημιουργία δυνατότερων συγχρόνων μελετητικών σχημάτων καθώς και  την δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που θα ενσωματώνουν γνώση και καινοτομία.

Συνοψίζοντας για να ανταποκριθούμε με επάρκεια στην αποστολή μας απαιτείται ενίσχυση των μεγεθών και της εταιρικής διακυβέρνησης των γραφείων μας, ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και προσέλκυση νέων επιστημόνων με κατάρτιση και διεθνή εμπειρία. Απαιτείται επίσης στενή συνεργασία με το σύνολο της κατασκευαστικής βιομηχανίας, τις εταιρείες πληροφορικής και των Συμβούλων Management. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΓΜ σας καλωσορίζει το καθιερωμένο Συνέδριο του με τίτλο: «Μετεξέλιξη και Στρατηγικές επιλογές».

Στο Συνέδριο συμμετέχουν με παρουσιάσεις στελέχη της Κυβέρνησης καθώς και άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα αναλυθούν και θα συζητηθούν κρίσιμα θέματα όπως ο ρόλος των ελληνικών μελετητικών–συμβουλευτικών επιχειρήσεων στην ανάκαμψη της Χώρας, η πράσινη-ανθεκτική και ψηφιακή μετάβαση, τα έργα υποδομών και η κοινωνική παράμετρος τους και τέλος η παρουσία των ελληνικών μελετητικών–συμβουλευτικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Με την πεποίθηση ότι σε αυτό το Συνέδριο του Συνδέσμου μας  θα αναδειχθεί ο διαχρονικά σημαντικός ρόλος του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της Χώρας σας καλωσορίζουμε στο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΓΜ 2023.  

Δέσποινα Καλλιδρομίτου
Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΓΜ