Mήνυμα Προέδρου


Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Η Χώρα βρίσκεται μπροστά σε μία μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία που της δίνει την ευκαιρία να αφήσει πίσω της τις παθογένειες του παρελθόντος και να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις προοπτικές και μελλοντικές τάσεις που εκτυλίσσονται σε παγκόσμιο, και ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν στο πολιτικό, γεωπολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι.
H αξιοποίηση σημαντικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, και το νέο ΕΣΠΑ αποτελούν το καύσιμο στο όχημα της ανάπτυξης που θα μας οδηγήσει μπροστά. Ο μελετητικός κλάδος βρίσκεται στην κορυφή αυτών των εξελίξεων καθώς κατέχει κομβικό ρόλο και αποτελεί τον πιο σημαντικό πυλώνα στην υλοποίηση των τεχνικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Η υλοποίηση αξιόπιστων και ασφαλών έργων μπορεί σήμερα να υλοποιηθεί με την ενσωμάτωση συγχρόνων και καινοτόμων τεχνολογιών και εργαλείων. Τεχνολογίες που βοηθούν αφενός στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού για μια πιο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική κατασκευή του έργου και αφετέρου στον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και κινδύνων για την ασφάλεια πριν και μετα την κατασκευή.
Είναι πλέον γεγονός ότι οι αναπτυσσόμενες νέες ψηφιακές τεχνολογίες γίνονται όλο και περισσότερο αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας και ο μελετητικός κόσμος καλείται περισσότερο από ποτε να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις σε μια νέα εποχή με καινοτόμες τεχνολογίες με έξυπνες υποδομές και ανθεκτικές- βιώσιμες πόλεις. Από τα smartphone μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε.

Η νέα αυτή πραγματικότητα δημιουργεί την ανάγκη για οικονομίες κλίμακας τόσο σε υποδομές όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και την ανάγκη για συνενώσεις και συνεργασίες ώστε να ενισχυθεί η ανταποδοτική προστιθέμενη αξία του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου στην οικονομία, με στόχο την υγιή και ανθεκτική ανάπτυξη του. Παράλληλα επιτακτική καθίσταται και η ενίσχυση της εξωστρέφειας του μελετητικού κλάδου με την δημιουργία δυνατότερων συγχρόνων μελετητικών σχημάτων που θα βρουν πιο γρήγορα το δρόμο της ανάπτυξης με την δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που θα ενσωματώνουν γνώση και καινοτομία.
Εκτός από την αναδόμηση της φυσικής μας υποδομής, πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το εργατικό δυναμικό μας διαθέτει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να ανταγωνιστεί σε μια παγκόσμια οικονομία. Πρέπει να επενδύσουμε σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για να παρέχουμε στους συνεργάτες μας τα εργαλεία που χρειάζονται για να πετύχουν.

Συνοψίζοντας για να ανταποκριθούμε με επάρκεια στην αποστολή μας απαιτείται ενίσχυση των μεγεθών και της εταιρικής διακυβέρνησης των γραφείων μας, ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και προσέλκυση νέων επιστημόνων με κατάρτιση και διεθνή εμπειρία. Απαιτείται επίσης στενή συνεργασία με το σύνολο της κατασκευαστικής βιομηχανίας, τις εταιρείες πληροφορικής και των Συμβούλων Management.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΓΜ πραγματοποιεί στις 19 Οκτωβρίου και 20 Οκτωβρίου 2023 το καθιερωμένο Συνέδριο του με τίτλο: «Μετεξέλιξη και Στρατηγικές επιλογές», το οποίο θα διεξαχθεί στο Ωδείο Αθηνών.

Στο Συνέδριο έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν με παρουσιάσεις και διαλέξεις στελέχη της Κυβέρνησης καθώς και άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα αναλυθούν και θα συζητηθούν κρίσιμα θέματα όπως ο ρόλος των ελληνικών μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων στην ανάκαμψη της Χώρας, η πράσινη - ανθεκτική και ψηφιακή μετάβαση, τα έργα υποδομών και η κοινωνική παράμετρος τους και τέλος η παρουσία των ελληνικών μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Σας περιμένουμε όλες και όλους με την πεποίθηση ότι στο Συνέδριο του ΣΕΓΜ 2023 θα αναδειχθεί ο διαχρονικά σημαντικός ρόλος του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της Χώρας ενώ θα καταγραφούν οι νέες συνθήκες και προκλήσεις που έχουν δημιουργήσει η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός και που καλείται ο κλάδος να αντιμετωπίσει και να προσαρμοστεί.

Σας ευχαριστώ

Δέσποινα Καλλιδρομίτου
Πρόεδρος ΣΕΓΜ