Χαιρετισμός

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (Ε.Ε.Ε.Ε.Γ.Μ.) διοργανώνει το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής μεταξύ 4 και 6 Οκτωβρίου 2023 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα γίνονται παράλληλα δύο συνεδρίες και θα διεξαχθεί και τεχνική έκθεση.

Στόχος του συνεδρίου πάντα είναι να καταγράφει τις προόδους της γεωτεχνικής μηχανικής στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπως αντικατοπτρίζονται στα σημαντικά γεωτεχνικά έργα που έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί, καθώς και στα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας και της Κύπρου. Επιδίωξη είναι οι εργασίες του συνεδρίου να αναδεικνύουν πρωτότυπα στοιχεία συμβολής της γεωτεχνικής μηχανικής στα τεχνικά έργα αλλά και να προβάλλουν θεωρητικές και πειραματικές έρευνες σε εδαφικά, βραχώδη και ημιβραχώδη υλικά που έχουν βρει ή μπορούν να βρουν εφαρμογή στην πράξη.

Πρόσθετα όμως, το χρονικό διάστημα από το προηγούμενο Πανελλήνιο Συνέδριο είδαμε πολύ μεγάλη αύξηση των μελετώμενων και κατασκευαζόμενων τεχνικών έργων στη χώρα με σημαντική συνεισφορά της γεωτεχνικής μηχανικής και των γεωτεχνικών μηχανικών στον σχεδιασμό τους και την επιτυχή ολοκλήρωσή τους. Η αύξηση αυτή μεταφράστηκε σε σημαντική ζήτηση για γεωτεχνικούς μηχανικούς δίνοντας μια νέα προοπτική στο επάγγελμά μας, την οποία αναμένουμε να δούμε να γίνεται αυξημένο ενδιαφέρον των φοιτητών για εξειδίκευση στη γεωτεχνική μηχανική στα Πολυτεχνεία και στις Πολυτεχνικές Σχολές και αντίστοιχη αύξηση της ήδη μεγάλης ερευνητικής δραστηριότητας στο αντικείμενο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο συνάντησης των γεωτεχνικών μηχανικών της χώρας και τη μεγαλύτερη εκδήλωση προβολής της επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας στο αντικείμενο της γεωτεχνικής μηχανικής, μέσω της καταγραφής της εμπειρίας από αυτήν την αυξημένη δραστηριότητα των τελευταίων ετών και της διατύπωσης των αναγκών του αντικειμένου μας για το μέλλον.

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Δρ Μ. Μπαρδάνης
Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.Ε.Γ.Μ.