Προσκεκλημένοι Ομιλητές

 • 14η Αθηναϊκή Διάλεξη Γεωτεχνικής Μηχανικής
  14th Athenian Lecture on Geotechnical Engineering


  Geotechnical Site Characterization Using Shear Wave Velocity


  Paul W. Mayne
  Geoengineering Consultant, Emeritus Professor- Geosystems Engineering Group,  School of Civil & Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA USA

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

 • Διάλεξη μετά από πρόσκληση
  Invited Lecture


  Geosynthetic Applications in Railways and Roadways


  Jorge G. Zornberg
  Ph.D., P.E., F. ASCE, Brunswick-Abernathy Regents Professor, The University of Texas at Austin, Past-President, International Geosynthetics Society

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

 • Ειδική Ομιλία

  Aspects related to slope stability of waste landfills - case studies and numerical modelling


  Loretta Batali
   
  Professor of Soil Mechanics and Foundation Engineering, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania

   

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

 • Ειδική Ομιλία

  Παρουσίαση του επίπεδου Ντιλατομέτρου τύπου Marchetti, της χρήσης του στο πεδίο, της αξιολόγησης των μετρήσεων του και του συνδυασμού του με άλλα όργανα και δοκιμές στο πλαίσιο της γεωτεχνικής αξιολόγησης


  Γρηγόρης Διδασκάλου
  Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Διευθυντής «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΕΩΤΕΡ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ»

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

 • Ειδική Ομιλία

  Σεισμική ακολουθία 6ης Φεβρουαρίου 2023 στην Τουρκία: Διάρρηξη, καταγραφές, εγγύς-του-ρήγματος φαινόμενα, γεωτεχνικές βλάβες


  Ευαγγελία Γαρίνη
  Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης


  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

 • Ειδική Ομιλία

  Προκλήσεις κατά τον σχεδιασμό υπεράκτιων ανεμογεννητριών: Ο ρόλος της θεμελίωσης


  Ράλλης Κουρκουλής
  Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Ιδρυτικό Μέλος & Εταίρος, GridEngineers IKE  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

 • Ειδική Ομιλία

  Συμβολή στην ανάλυση και τον σχεδιασμό θεμελιώσεων με πασσάλους με χρήση προηγμένων αριθμητικών μεθόδων


  Αιμίλιος Κωμοδρόμος
  Καθηγητής, Τμ. Πολ. Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

   

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

 • Ειδική Ομιλία

  Ογκομετρικές παραμορφώσεις μη κορεσμένων εδαφών λόγω μεταβολής της περιεχόμενης υγρασίας


  Δημήτριος Λουκίδης
  Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

 • Ειδική Ομιλία

  Τα έργα αποκατάστασης της ευστάθειας στο πρανές της Διώρυγας της Κορίνθου από την πλευρά της Πελοποννήσου μετά τις καταπτώσεις του 2021


  Μιχάλης Μπαρδάνης
  Δρ Πολιτικός Μηχανικός,
  Διευθυντής Εργαστηρίου ΕΔΑΦΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., Πρόεδρος ΕΕΕΕΓΜ

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

 • Ειδική Ομιλία

  Ευρωκώδικας 7 – 2η Γενιά: Αλλαγές και Προκλήσεις στην Ανάλυση και στο Σχεδιασμό Γεωτεχνικών Έργων


  Γιώργος Μπελόκας
   
  Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

 • Ειδική Ομιλία

  Προς μία ρεαλιστική μοντελοποίηση της μηχανικής συμπεριφοράς της βραχομάζας


  Παύλος Νομικός

  Καθηγητής Γεωτεχνολογίας - Βραχομηχανικής, Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων, Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

 • Ειδική Ομιλία

  Γεωτεχνική σεισμική μόνωση


  Δημήτρης Πιτιλάκης

  Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων’’ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

 • Ειδική Ομιλία

  Πρεσσιόμετρο Ménard (MPM) – Εφαρμογή στην Ελλάδα


  Αποστόλης Ρίτσος
  Μέτοχος και Μέλος του Δ.Σ. στην εταιρία ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. Εταίρος στην εταιρία ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Τ.Ε.Ε. Αντιπρόεδρος στον Ελληνικό Σύνδεσμο Γεωσυνθετικών Υλικών

   

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

 • Ειδική Ομιλία

  Αλληλεπίδραση γειτονικών κατασκευών με ή χωρίς βελτίωση εδάφους έναντι σεισμικής ρευστοποίησης


  Αχιλλέας Παπαδημητρίου
  Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής, Διευθυντής Εργαστηρίου Θεμελιώσεων, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ

 • Ειδική Ομιλία

  Σεισμικές δράσεις σχεδιασμού στον υπό αναθεώρηση Ευρωκώδικα 8. Πρόταση για το Ελληνικό Εθνικό Προσάρτημα


  Εύη Ρήγα
  Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, μέλος Ε.Δι.Π. του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων & Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ