Επιτροπές

Πρόεδρος του Συνεδρίου

Μ. Μπαρδάνης, Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.Ε.Γ.Μ.


Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή


Γ. Μπελόκας
, Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Ε.Ε.Γ.Μ.
Γ. Ντούλης, Ταμίας Ε.Ε.Ε.Ε.Γ.Μ.
Α. Αναγνωστόπουλος, Εκτελεστική Επιτροπή Ε.Ε.Ε.Ε.Γ.Μ.
Π. Βέττας, Εκτελεστική Επιτροπή Ε.Ε.Ε.Ε.Γ.Μ.
Γ. Γκαζέτας, Εκτελεστική Επιτροπή Ε.Ε.Ε.Ε.Γ.Μ.
Ι. Ζευγώλης, Εκτελεστική Επιτροπή Ε.Ε.Ε.Ε.Γ.Μ.
Β. Ξενάκη, Εκτελεστική Επιτροπή Ε.Ε.Ε.Ε.Γ.Μ.
Μ. Πανταζίδου, Εκτελεστική Επιτροπή Ε.Ε.Ε.Ε.Γ.Μ.
Μ. Παχάκης, Εκτελεστική Επιτροπή Ε.Ε.Ε.Ε.Γ.Μ.
Κ. Πλυτάς, Εκτελεστική Επιτροπή Ε.Ε.Ε.Ε.Γ.Μ.
Χρ. Στρατάκος, Εκτελεστική Επιτροπή Ε.Ε.Ε.Ε.Γ.Μ.
Χρ. Τσατσανίφος, Εκτελεστική Επιτροπή Ε.Ε.Ε.Ε.Γ.Μ.
Ν. Ρούσσος, Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων & Υπόγειων Έργων
Ζ. Ρ. Παπαχατζάκη, Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων
Ι. Μάρκου, Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Γεωσυνθετικών Υλικών
Κ. Γεωργιάδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δ. Πιτιλάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Στ. Κοντοέ, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ν. Κλήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Π. Ντακούλας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δ. Λουκίδης, Πανεπιστήμιο Κύπρου