Επιστημονικό πρόγραμμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (PDF)

 1η Ημέρα Συνεδρίου  Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Α
10:00-10:30 Έναρξη Συνεδρίου - Χαιρετισμοί
10:30-11:30 14η Αθηναϊκή Διάλεξη - Paul Mayne
Προεδρείο: Μπαρδάνης Μ., Μπελόκας Γ., Ντούλης Γ.

Geotechnical Site Characterization Using Shear Wave Velocity

Mayne P., Geoengineering Consultant, Emeritus Professor- Geosystems Engineering Group, School of Civil & Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA USA

11:30-11:45 Διάλειμμα καφέ
11:45-14:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ι: ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Προεδρείο: Ντούλης Γ., Καλλιόγλου Π.

ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Πρεσσιόμετρο Ménard (MPM) – Εφαρμογή στην Ελλάδα
Ρίτσος Α., Μέτοχος και Μέλος του Δ.Σ. στην εταιρία ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., Εταίρος στην εταιρία ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Τ.Ε.Ε. Αντιπρόεδρος στον Ελληνικό Σύνδεσμο Γεωσυνθετικών Υλικών

Ι.1 Δυναμικές ιδιότητες μαργών
Καλλιόγλου Π., Τίκα Θ.

Ι.2 Δυναμικές ιδιότητες μιγμάτων χονδρόκοκκων εδαφών με προσθήκη κοκκοποιημένων ελαστικών από ανακύκλωση
Καπουνιάρης Α., Αναστασιάδης Α., Βρατσικίδης Α., Πιτιλάκης Δ.

Ι.3 Πειραματική διερεύνηση της αντίστασης σε ρευστοποίηση σε εδαφικά δείγματα από την περιοχή περιφέρειας Θεσσαλίας
Καπουνιάρης Α., Αναστασιάδης Α., Παπαθανασίου Γ.

Ι.4 Διερεύνηση των τοπικών εδαφικών συνθηκών στην περιοχή της Ξάνθης με χρήση μετρήσεων μικροθορύβου
Μπαντραλέξης Κ., Κουτσουπάκη ΕΙ., Μουσελίμη Δ., Κουρέτας Ι., Σωτηριάδης Δ., Πεταλά Ε. , Κλήμης Ν.

Ι.5 Χρήση συνδυαστικής γνώσης γεωλογίας, δορυφορικής πληροφορίας και γεωφυσικών δοκιμών πεδίου, ως μέσο εντοπισμού ζωνών επιδεκτικότητας και ποσοτικοποίησης του κινδύνου ρευστοποίησης
Μπαντραλέξης Κ., Ταφτσόγλου Μ., Κουτσουπάκη ΕΙ., Πεταλά Ε., Σωτηριάδης Δ., Βαλκανιώτης Σ., Μάργαρης Β., Παπαθανασίου Γ., Δόκας Ι., Κλήμης Ν.

Ι.6 Νέες τεχνικές συνδυαστικής αξιοποίησης επιφανειακών σεισμικών μετρήσεων σε γεωτεχνικές έρευνες
Ορφανός Χ., Λεονταράκης Κ., Αποστολόπουλος Γ., Ζευγώλης Ι.

Ι.7 Γεωτεχνικό περιβάλλον και αντιμετώπιση ορυγμάτων σε ασθενείς μολασσικούς σχηματισμούς (Αυτοκινητόδρομος Ε65 – βόρειο τμήμα
Παπαμαρινόπουλος Α., Γκιόλας Α., Παπαχαραλάμπους Γ.

Ι.8 Συσχέτιση αστράγγιστης διατμητικής αντοχής αργιλικών εδαφών με την ταχύτητα διάδοσης διατμητικών κυμάτων
Πελέκης Π., Κουμουτσέα Ά., Γιαννακόπουλος Ν., Φελέκος Ν.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΙ: ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι
Προεδρείο: Κλήμης Ν., Κοντοέ Στ.

ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Σεισμικές δράσεις σχεδιασμού στον υπό αναθεώρηση Ευρωκώδικα 8. Πρόταση για το Ελληνικό Εθνικό Προσάρτημα
Ρήγα Ε., Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, μέλος Ε.Δι.Π. του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων & Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΙΙ.1 Διερεύνηση της σεισμικής απόκρισης γέφυρας με βάθρο θεμελιωμένο σε ρευστοποιήσιμο έδαφος
Ελευθερίου Ε., Ψυχάρης Ι., Μπουκοβάλας Γ.

ΙΙ.2 Μέθοδος διερεύνησης της μικροδομής του εδάφους στον υπολογισμό της αντοχής έναντι ρευστοποίησης
Λοντζετίδης Κ., Taylor R., Morton D.

ΙΙ.3 Σεισμική ακολουθία Αρκαλοχωρίου 2021: Χαρακτηριστικές παράμετροι καταγραφών και σύγκριση με κανονισμούς
Μάκρα Κ., Ραπτάκης Δ., Σαραφίδης Π.

ΙΙ.4 Η επιρροή της ιζηματογενούς λεκάνης στα χαρακτηριστικά της σεισμικής κίνησης και οι αντισεισμικοί κανονισμοί – Το παράδειγμα της Σμύρνης (Τουρκία)
Μάκρα Κ., Ραπτάκης Δ., Σαρρή Ε., Χεκιμίδου Δ.

ΙΙ.5 Μελέτη των χαρακτηριστικών της σεισμικής απόκρισης, με σεισμικές καταγραφές από ενοργανωμένα σχολικά κτήρια στη Θεσσαλονίκη
Μανάκου Μ., Ραπτάκης Δ., Μιχάλας Γ.

ΙΙ.6 Εκτίμηση των τοπικών εδαφικών συνθηκών σε πιθανοτικές μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας μεγάλης κλίμακας. Εφαρμογή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης των σχολικών κτιρίων
Ρήγα Ε., Αποστολάκη Σ., Αναστασιάδης Α., Καραφαγκά Σ., Καρατζέτζου Ά., Φωτοπούλου Σ., Πιτιλάκης Κ.

ΙΙ.7 Σεισμική απόκριση πασσαλότοιχου αντιστήριξης ρευστοποιήσιμου εδάφους: «Τυφλές» αριθμητικές προβλέψεις πειραμάτων σε φυγοκεντριστή με χρήση του καταστατικού προσομοιώματος Ta-Ger
Τασιοπούλου Π., Χαλούλος Ι., Γιαννακού Α., Chacko J.

ΙΙ.8 Δυνητική καταπόνηση αγωγών από δευτερογενή κάθετα ενεργά σεισμικά ρήγματα
Ψαρρόπουλος Π., Χατζηδάκης Δ., Τσομπανάκης Γ., Μακράκης Ν.

14:00-15:00 Μεσηβρινή διακοπή
15:00-16:00

Συνεδρία προς τιμήν του Παύλου Μαρίνου
Προεδρείο: Μπαρδάνης Μ, Γκαζέτας Γ. , Καβουνίδης Σ.

15:00-15:15 Παύλος Μαρίνος: Ένας ξεχωριστός Πανεπιστημιακός Δάσκαλος και Ερευνητής
Τσιαμπάος Γ., Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

15:15-15:30 Η εικοσαετής προσφορά του Παύλου Μαρίνου στα έργα Μετρό και η παρακαταθήκη του - Η τεχνική γεωλογία στον γεωτεχνικό σχεδιασμό του Μετρό
Στούμπος Γ., Τεχνικός Γεωλόγος, Msc, Ελληνικό Μετρό Α.Ε.

15:30-15:45 Έργα και Ημέρες του αείμνηστου Καθηγητή Παύλου Μαρίνου στον χώρο των μεγάλων κατασκευών (Φραγμάτων – Ταμιευτήρων, Σήραγγων, Αντιμετώπιση κατολισθήσεων κτλ)
Καζίλης Ν., Τεχνικός Γεωλόγος, MSc/DIC

15:45-16:00 Παύλος Γ. Μαρίνος: Ο Πατέρας, ο Μέντορας, ο Επιστήμονας
Μαρίνος Β., Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ


16:00-16:15 Διάλειμμα καφέ
16:15-18:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΙΙ: ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Προεδρείο: Μπενάρδος Α., Αστερίου Π.

ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Προς μία ρεαλιστική μοντελοποίηση της μηχανικής συμπεριφοράς της βραχομάζας
Νομικός Π., Καθηγητής Γεωτεχνολογίας - Βραχομηχανικής, Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων, Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΙΙΙ.1 Αριθμητική διερεύνηση συμπεριφοράς ρωγματωμένης βραχομάζας σε τριαξονική εντατική κατάσταση
Γιούτα - Μήτρα Π., Δημητριάδης Γ., Νομικός Π.

ΙΙΙ.2 Εκτίμηση κρίσιμου συντελεστή αποτόνωσης ογκοτεμαχισμένης βραχομάζας με μεθόδους μηχανικής μάθησης
Γιούτα - Μήτρα Π., Λαθουράκης Ν.

ΙΙΙ.3 Νέο σύστημα ταξινόμησης ασθενών τεκτονισμένων ανθρακικών πετρωμάτων
Καλλιμογιάννης Β., Σαρόγλου Χ.

ΙΙΙ.4 Σύγκριση του στατικού και δυναμικού μέτρου ελαστικότητας λατυποπαγών μαρμάρων
Κοτσάνης Δ., Νομικός Π.

ΙΙΙ.5 Συσχέτιση φυσικομηχανικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών υφής/δομικών χαρακτηριστικών τεκτονισμένων ανθρακικών πετρωμάτων
Μαζιώτη Ν., Καλλιμογιάννης Β., Σαρόγλου Χ.

ΙΙΙ.6 Συσχέτιση της διατμητικής αστοχίας άρρηκτων πετρωμάτων με την τριβή ολίσθησης σε προρηγματωμένες επιφάνειες
Τσικρίκης Α., Μαρίνος Β., Παπαλιάγκας Θ.

ΙΙΙ.7 Ψηφιοποιήση ανεπίπεδων ασυνεχειών και εφαρμογή εμπειρικών εξισώσεων για τον υπολογισμό του δείκτη τραχύτητας ασυνέχειας (JRC)
Χατζηπαναγιώτου Α., Μπακάσης Η., Εφραιμίδης Γ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ IV: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ
Προεδρείο: Κωμοδρόμος Α., Στρατάκος Χ.

ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Παρουσίαση του επίπεδου Ντιλατομέτρου τύπου Marchetti, της χρήσης του στο πεδίο, της αξιολόγησης των μετρήσεων του και του συνδυασμού του με άλλα όργανα και δοκιμές στο πλαίσιο της γεωτεχνικής αξιολόγησης
Διδασκάλου Γ., Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Διευθυντής «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΕΩΤΕΡ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ»

IV.1 Εφαρμογή δονητικής και δυναμικής συμπύκνωσης σε εκτεταμένη επίχωση στη θάλασσα
Βακίρης Δ., Παπαχαραλάμπους Γ., Σωτηρώπουλος Η.

IV.2 Πολυ-λειτουργική δράση χαλικοπασσάλων έναντι σεισμικής ρευστοποίησης
Κατσουλάρης Β., Παπαδημητρίου Α.

IV.3 Προσδιορισμός της ενεσιμότητας αιωρημάτων τσιμέντου με βάση την πορομετρική διαβάθμιση άμμων
Μπαντραλέξης Κ., Μάρκου Ι., Ζωγράφος Γ.

IV.4 Βελτίωση Εδάφους Έδρασης Επιχώματος Μέσω Άκαμπτων Ενθεμάτων (Rigid Inclusions)
Μπιλίρης Χ., Κορωνάκης Ν.

IV.5 Αριθμητικές αναλύσεις για την διερεύνηση μεθόδων βελτίωσης εδαφών σε προβλήματα καθιζήσεων στείρων υλικών λιγνιτωρυχείων
Παπαγιάννης Ά., Θεοχάρης Α., Τσιάγκας Δ., Κούκουζας Ν., Ζευγώλης Ι.

IV.6 Ανακυκλική συμπεριφορά άμμου σταθεροποιημένης με κολλοειδή πυριτία
Παυλοπούλου Ε., Γεωργιάννου Β.

IV.7 Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής χαλικοπασσάλων στην εδαφική απόκριση υπό σεισμική φόρτιση: Η περίπτωση του νέου τεχνολογικού πάρκου 4ης γενιάς THESS-INTEC στην Θεσσαλονίκη
Ροβίθης Ε., Κλήμης Ν., Μάργαρης Β., Σωτηριάδης Δ., Πελέκης Π., Τσάτσος Ν., Νάσκος Ν.

19:00-21:00 Δεξίωση Υποδοχής
 2η Ημέρα Συνεδρίου • Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Α
09:30-11:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ V: ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ
Προεδρείο: Αναστασιάδης Α., Πελέκης Π.

V.1 Γεωφυσική και γεωτεχνική έρευνα με σκοπό τη σεισμική ζωνοποίηση της ελεύθερης περιοχής της επαρχίας Αμμοχώστου (Κύπρος)
Αναστασιάδης Α., Μανάκου Μ., Πιτιλάκης Κ., Δημοσθένους Μ., Χατζηχαραλάμπους Κ., Παπαϊωάννου Χ., Πετρίδης Γ., Πηλείδου Σ., Κουλέρμου Ν., Φέλλας Α., Βρατσικίδης Α., Τσινάρης Ά., Πιτιλάκης Δ.

V.2 Καταγραφές και μελέτη εδαφικής ενίσχυσης στο Kahramanmaraş από την σεισμική ακολουθία της 6/2/2023 στην Τουρκία
Γαρίνη Ε., Γκαζέτας Γ., Παπαϊωάννου Χ.

V.3 Πειραματική διάταξη για την μέτρηση της ταχύτητας διατμητικών κυμάτων σε εδαφικά δείγματα σε πειράματα μικρής κλίμακας
Καπουνιάρης Α., Αναστασιάδης Α., Κρούπη Γ., Πιτιλάκης Δ.

V.4 Επεξεργασία επιταχυνσιογραμμάτων κοντινού πεδίου του Ελληνικού χώρου για τη διερεύνηση παλμικών χαρακτηριστικών
Παπαϊωάννου Χ., Μάκρα Κ., Παπανικολάου Δ.

V.5 Προσδιορισμός βάθους σεισμικού υποβάθρου με την συναξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμών MASW και HVRS
Πελέκης Π., Κλήμης Ν., Σωτηριάδης Δ., Γιαννακόπουλος Ν.

V.6 Αριθμητική διερεύνηση της αξιοπιστίας της Μεθόδου MASW σε γεωκατασκευές περιορισμένης στέψης
Πελέκης Π., Oσμάνι Γ.

V.7 Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της υπεδάφιας δομής και της σεισμικής απόκρισής της με καταγραφές σεισμών και θορύβου, στην παράκτια ζώνη της Αν. Θεσσαλονίκης
Ραπτάκης Δ., Σλάβης Γ., Μάκρα Κ., Μανάκου Μ.

V.8 Σύγκριση αριθμητικών αναλύσεων και πραγματικών μετακινήσεων σε κρηπιδότοιχο στον λιμένα Αργοστολίου μετά τους δυο κύριους σεισμούς της Κεφαλονιάς το 2014
Σαργκσιάν Ε., Ψαρουδάκης Ε., Κλήμης Ν., Πελέκης Π.

V.9 Εκτίμηση συντελεστή ασφάλειας έναντι ρευστοποίησης από καταγραφές υπερπίεσης πόρων
Τσιάπας Ι., Μπουκοβάλας Γ.

ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Γεωτεχνική σεισμική μόνωση
Πιτιλάκης Δ., Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων’’ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΕΔΡΙΑ VI: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Προεδρείο: Χαλούλος Γ., Γελαγώτη Φ.

ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Προκλήσεις κατά τον σχεδιασμό υπεράκτιων ανεμογεννητριών: Ο ρόλος της θεμελίωσης
Κουρκουλής Ρ.
, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Ιδρυτικό Μέλος & Εταίρος, GridEngineers IKE

VI.1 Εδαφική χαλάρωση συνεκτικών υλικών υπό καθεστώς ανακύκλισης: Πειραματική διερεύνηση και αριθμητική ανάλυση σε επίπεδο θεμελιώσης
Αντωνίου Μ., Γελαγώτη Φ. , Αναστασόπουλος Ι.

VI.2 Επιχώματα παράκαμψης σηράγγων Παναγοπούλας: Προστατευτικός πασσαλότοιχος έναντι σεισμικής διέγερσης και διάρρηξης ρήγματος
Γελαγώτη Φ., Μπουζώνη Ε., Μαυροειδή Α., Γκαζέτας Γ.

VI.3 Σεισμική τρωτότητα και διακινδύνευση κρηπιδοτοίχων βαρύτητας υπό την παρουσία ρευστοποίησης
Καραφαγκά Σ., Φωτοπούλου Σ., Καρατζέτζου Ά., Κρούπη Γ., Πιτιλάκης Κ.

VI.4 Αριθμητική προσομοίωση πειραμάτων αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής σε κατασκευές με διαφορετική μάζα που εδράζονται σε αβαθή θεμέλια
Κορωνίδης Μ., Κοντοέ Σ., Zdravkovic L., Βρατσικίδης Α., Πιτιλάκης Δ., Αναστασιάδης Α., Potts D.

VI.5 Βέλτιστος σχεδιασμός ασφαλών και ανατάξιμων δικτύων κοινής ωφέλειας έναντι σεισμικών γεωκινδύνων
Μακράκης Ν., Ψαρρόπουλος Π., Τσομπανάκης Ι.

VI.6 Σεισμική αλληλεπίδραση θεμελίου–εδάφους–θεμέλιου για γειτονικά κτίρια σε ρευστοποιήσιμο έδαφος
Σάντας Μ., Γερολύμος Ν.

 VI.7 Αριθμητική διερεύνηση αλληλεπίδρασης πασσάλου-τένοντα-πλωτήρα υπό σεισμική φόρτιση και ρευστοποίηση
Τσιάπας Ι., Χαλούλος Ι., Μπουκοβάλας Γ.

VI.8 Επιρροή της αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίωσης-κατασκευής στην τρωτότητα μεταλλικών κατασκευών
Τσουμάνη Π., Πετρίδης Χ., Πιτιλάκης Δ.

VI.9 Σεισμική απόκριση δεξαμενής υγροποιημένου αερίου επί ρευστοποιημένου εδάφους
Χαλούλος Γ., Τασιοπούλου Π., Γεωργαράκος Τ., Γιαννακού Α., Chacko J.

VI.10 Εδαφικές ωθήσεις επι αγωγού σε τάφρο περιορισμένης έκτασης
Χαλούλος Γ., Λημναίου Τ., Μπουκοβάλας Γ.

11:30-11:45 Διάλειμμα καφέ
11:45-12:45

Ομιλία Jorge Zornberg
Προεδρείο: Μπαρδάνης Μ., Μάρκου Ι.

 Geosynthetic Applications in Railways and Roadways
Zornberg J., Ph.D., P.E., F. ASCE, Brunswick-Abernathy Regents Professor, The University of Texas at Austin, Past-President, International Geosynthetics Society


12:45-14:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ VII: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ
Προεδρείο: Μπελόκας Γ., Τασιοπούλου Π.

ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Αλληλεπίδραση γειτονικών κατασκευών με ή χωρίς βελτίωση εδάφους έναντι σεισμικής ρευστοποίησης
Παπαδημητρίου Α., Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής, Διευθυντής Εργαστηρίου Θεμελιώσεων, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

VII.1 LiPa: Καταστατικό προσομοίωμα για τη μονοτονική και ανακυκλική απόκριση κοκκωδών εδαφών
Λημναίου Τ., Παπαδημητρίου Α.

VII.2 Αξιολόγηση καταστατικού προσομοιώματος LiPa για κοκκώδη εδάφη σε προβλήματα συνοριακών τιμών που αφορούν σεισμική ρευστοποίηση
Λημναίου Τ., Παπαδημητρίου Α.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ VIII: ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ
Προεδρείο: Ξενάκη Β., Παπαχαραλάμπους Γ.

VIII.1 Εφαρμογή ελαφρού επιχώματος για τη διατήρηση κατασκευασμένου τεχνικού έργου με επιπλέον επίχωση
Γεωργίου Δ., Παπαμαρινόπουλος Α., Παπαχαραλάμπους Γ.

VIII.2 Διερεύνηση των υπεραντοχών κατά τον σχεδιασμό επιχωμάτων οπλισμένων με χαλύβδινα γεωπλέγματα
Κουρκουλής Ρ., Λώλη Μ., Γελαγώτη Φ., Μπουζώνη Ε.

VIII.3 Μακροχρόνιες παραμορφώσεις δοκιμαστικού επιχώματος οδοποιίας: παράδειγμα εφαρμογής με συνδυασμό πεπερασμένων στοιχείων και μηχανικής μάθησης
Κωνσταντινίδης Δ., Καμάς Ι., Ζευγώλης Ι.

VIII.4 Προσδιορισμός συμπεριφοράς ετερογενών μεταλπικών εδαφικών σχηματισμών με δοκιμαστικά επιχώματα και στοχαστικές αναλύσεις ευστάθειας.
Τύρη Δ., Γκίκας Β., Καρίντζης Β., Ντουρούπη Α., Φίκιρης Ι., Ντουνιάς Γ., Στεργίου Ε.

VIII.5 Επιρροή της συμπύκνωσης στη διαστασιολόγηση τοίχων οπλισμένης γης
Χικάρας Μ., Αστερίου Π., Τσαβάλας – Hardy A. , Chanteperdrix B.

14:00-15:00 Μεσηβρινή διακοπή
15:00-16:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΧ: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Ι
Προεδρείο: Λάμαρης Χ., Λεβέντη Γ.Α.

 ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Συμβολή στην ανάλυση και τον σχεδιασμό θεμελιώσεων με πασσάλους με χρήση προηγμένων αριθμητικών μεθόδων
Κωμοδρόμος Α., Καθηγητής, Τμ. Πολ. Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

IX.1 Περιγραφή & αξιολόγηση δοκιμαστικής στατικής αξονικής φόρτισης (διπλής κατεύθυνσης) πασσάλου για το σχεδιασμό θεμελίωσης ουρανοξύστη
Μπιλίρης Χ., Μιχάλης Η.

IX.2 Αναλυτική μέθοδος σχεδιασμού πλευρικά φορτιζόμενων πασσάλων
Παντελίδης Λ.

IX.3 Επιρροή της υδραυλικής υποσκαφής επί της ευστάθειας επιφανειακών θεμελιώσεων γεφυρών
Παπαδοπούλου Κ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Χ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ / ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Προεδρείο: Πλατής Α., Κούμουλου Ε.

ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Aspects related to slope stability of waste landfills - case studies and numerical modelling
Batalli L., Professor of Soil Mechanics and Foundation Engineering, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania
X.1 Εργαστηριακή διερεύνηση γεωτεχνικών ιδιοτήτων φωσφογύψου με σκοπό τη χρήση της ως υλικού πλήρωσης λατομικών εκσκαφών
Θεοχάρης Α., Τσιάβος Χ., Γκαϊντατζής Γ., Ζευγώλης Ι.

X.2 Ανάλυση της κατάρρευσης γέφυρας λόγω υδραυλικής υποσκαφής κατά τον μεσογειακό τυφώνα ιανό
Λώλη Μ., Μητούλης Σ., Τσάτσης Α., Μανουσάκης Ι., Κουρκουλής Ρ., Ζέκκος Δ.

X.3 Εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας στη γεωτεχνική μηχανική
Μπελόκας Γ.

16:00-16:15 Διάλειμμα καφέ
16:15-18:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΙ: ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΩΝ/ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Προεδρείο: Νομικός Π., Κοτσώνης Α.

ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Τα έργα αποκατάστασης της ευστάθειας στο πρανές της Διώρυγας της Κορίνθου από την πλευρά της Πελοποννήσου μετά τις καταπτώσεις του 2021
Μπαρδάνης Μ., Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος ΕΕΕΕΓΜ, Διευθυντής Εργαστηρίου ΕΔΑΦΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

XI.1 Αξιολόγηση καταπτώσεων βάσει ελεύθερα διαθέσιμων δεδομένων από το διαδίκτυο
Αστερίου Π., Μανουσάκης Γ., Ζέκκος Δ.

XI.2 Συγκριτική διερεύνηση 2Δ και 3Δ ανάλυσης ευστάθειας εδαφικών πρανών με τη μέθοδο οριακής ισορροπίας
Καμπιτάκη Μ., Σαρόγλου Χ., Παπαδημητρίου Α.

XI.3 Αξιολόγηση της ευστάθειας πρανών λιγνιτωρυχείων προς αποκατάσταση για τη δημιουργία λιμνών - Η περίπτωση της λίμνης Most στην Τσεχία
Κοντοπίδης Ο., Θεοχάρης Α., Κούκουζας Ν., Burda J., Ζευγώλης Ι.

XI.4 Διερεύνηση και αποκατάσταση πολύπλοκου μηχανισμού αστάθειας κλιτύος
Λεβέντη Η., Τσάκωνας Α., Γεωργίου Δ., Παπαχαραλάμπους Γ., Γκολφίνος Α., Γεωργαλάς Α.

XI.5 Γεωτεχνική αξιολόγηση επικινδυνότητας εκδήλωσης και εξέλιξης κατολισθητικών φαινομένων και πρόταση αποκατάστασης εντός εγκαταλελειμμένου ορυχείου λιγνίτη στη Βεγόρα, Αμυνταίου
Μαρίνος Β., Προυντζόπουλος Γ.

XI.6 Εκτίμηση συχνότητας βραχoπτώσεων σε βραχώδη πρανή φλύσχη
Μαυρούλη Ό., Núnez Andres A., Buill F., Lantada N., Corominas J.

XI.7 Παραμετρική διερεύνηση του συντελεστή ασφαλείας υποθάλασσιων πρανών σε στατικές και δυναμικές φορτίσεις
Μπουτακίδης Δ., Καλλιόγλου Π., Τσινίδης Γ., Εφραιμίδης Γ.

XI.8 Γεωτεχνική διερεύνηση, μελέτη και σταθεροποίηση εκτεταμένης κατολισθητικής κίνησης επί επιφάνειας επαφής βραχωδών σχηματισμών, ανάντη οδικού άξονα υπό κατασκευή και σε κυκλοφορία
Τσάκωνας Α , Γεωργαλάς Α., Παπαχαραλάμπους Γ.,Γκιόλας Α.

XI.9 Εφαρμογή μεθόδων αναγνώρισης ασυνεχειών από πυκνό νέφος σημείων για τον σχεδιασμό ορυγμάτων σε σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους
Τσούτσας Δ., Τύρη Δ., Γκίκας Β., Καρίντζης Β., Φίκιρης Ι., Ντουνιάς Γ., Στεργίου Ε.

XI.10 Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ευστάθεια χερσαίων εδαφικών πρανών
Ψαρρόπουλος Π., Τσομπανάκης Γ., Μακράκης Ν.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΙΙ: ΣΗΡΑΓΓΕΣ & ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ – ΒΑΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
Προεδρείο: Ρούσσος Ν., Φίκιρης Ι.

XII.1 Επίδραση του ανάστροφου τόξου στο σχεδιασμό σηράγγων
Γεωργίου Δ., Γεωργακόπουλος Γ.

XII.2 Διαμήκες προφίλ μετακινήσεων υπόγειας εκσκαφής βασιζόμενο στις γεωτεχνικές συνθήκες εκσκαφής
Γεωργίου Δ., Καββαδάς Μ.

 XII.3 Σχεδιασμός υπόγειου συγκροτήματος αποθήκευσης LNG
Δελέντας Α., Μπενάρδος Α.

XII.4 Πειραματική μελέτη ινοπλισμένου ελαφροσκυροδέματος επένδυσης σηράγγων με τη μέθοδο αξονικής τομογραφίας
Καράτζα Ζ., Τσιβόλας Κ., Kumpová I., Σωτηριάδης Κ., Νομικός Π., Μπαδογιάννης Ε.

XII.5 Στατικός και αντισεισμικός σχεδιασμός αντιστηρίξεων με συγκεντρωμένα φορτία στα ανάντη
Κωτσαντώνης Π., Ψαρρόπουλος Π.

 XII.6 Βασικές αρχές και κριτήρια σχεδιασμού των προκατασκευασμένων δακτυλίων σηράγγων από οπλισμένο και ινοπλισμένο σκυρόδεμα
Μιχάλης Η., Μπιλίρης Χ.

 XII.7 Αναλυτική μέθοδος σχεδιασμού εύκαμπτων τοίχων αντιστήριξης
Παντελίδης Λ.

XII.8 Συμπεριφορά αντιστηριζομένων βαθιών εκσκαφών στον Αθηναϊκό Σχιστόλιθο
Πλατής Θ., Φλώρος Ξ.

XII.9 Σταθμός Μετρό “Πειραιάς”: Σύγκριση αποτελεσμάτων αριθμητικών αναλύσεων με μετρήσεις ενόργανης παρακολούθησης
Σαμψάκης-Μπακόπουλος Κ., Γερολύμος Ν.

 XII.10 Εγκατάσταση δικτύων και αγωγών με τη μέθοδο της οριζόντιας κατευθυνόμενης διάτρησης (horizontal directional drilling)
Στρατάκος Χ., Σαρρή Μ.

 XII.11 Εγκατάσταση καλωδίων μέσης και υψηλής τάσης με τη μέθοδο της οριζόντιας κατευθυνόμενης διάτρησης για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής
Στρατάκος Χ., Σαρρή Μ., Καραθανάσης Β., Κόντος Γ., Ντούλας Σ.

XII.12 Σεισμική τρωτότητα σηράγγων και υπόγειων κατασκευών: εξελίξεις και ανοιχτά ζητήματα
Τσινίδης Γ., Καρατζέτζου Ά., Στεφανίδου Σ.

 XII.13 Εξελίξεις στον αντισεισμικό σχεδιασμό σηράγγων και υπόγειων κατασκευών
Τσινίδης Γ., Πιτιλάκης Κ.

18:30 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΕΕΕΓΜ
Μπαρδάνης Μ., Μπελόκας Γ., Ντούλης Γ.

 3η Ημέρα Συνεδρίου • Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Α
09:30-11:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΙΙΙ: ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Προεδρείο: Μάρκου Ι., Τσάτσος Ν.

ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Ευρωκώδικας 7 – 2η Γενιά: Αλλαγές και Προκλήσεις στην Ανάλυση και στο Σχεδιασμό Γεωτεχνικών Έργων
Μπελόκας Γ., Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

XIII.1 Επιπτώσεις της αναθεώρησης των σεισμικών δράσεων του Ευρωκώδικα 8 στον σχεδιασμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα
Αποστολάκη Σ., Ρήγα Ε., Πιτιλάκης Δ., Πιτιλάκης Κ.

XIII.2 Μελέτη των φυσικών, μηχανικών και γεωχημικών ιδιοτήτων θερμικά τροποποιημένου μπεντονίτη σε εφαρμογές GCL
Βέλλη Π., Αργυράκη Α., Κολλιός Α., Ζωτιάδης Β.

XIII.3 Μοντέλα εκτίμησης της αντοχής εδαφών ενισχυμένων με ίνες υπό αστράγγιστες συνθήκες φόρτισης
Ευαγγέλου Ε., Μιχαήλ Α., Μάρκου Ι., Μπαντραλέξης Κ.

XIII.4 Εργαστηριακός προσδιορισμός διατμητικής αντοχής εδαφών ενισχυμένων με ίνες
Ευαγγέλου Ε., Βερυκάκη Σ., Μάρκου Ι., Μπαντραλέξης Κ.

XIII.5 Χρήση γεωσυνθετικών υλικών στα έργα για την πιστοποίηση της λωρίδας ασφαλείας και του πέρατος διαδρόμων αεροδρομίων κατά EASA
Στρατάκος Χ., Φίκιρης Ι.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ XIV: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΙΙ
Προεδρείο: Γεωργιάδης Κ., Πλυτάς Κ.

ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Ογκομετρικές παραμορφώσεις μη κορεσμένων εδαφών λόγω μεταβολής της περιεχόμενης υγρασίας
Λουκίδης Δ., Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου

XIV.1 Μη γραμμική ανάλυση εμπηγνυόμενων πασσάλων σε κρητίδα υπό αξονική φόρτιση
Wen K., Κοντοέ Σ., Jardine R., Liu T.

XIV.2 Η επίδραση της δυστμησίας του εδάφους σε μικρές παραμορφώσεις στην πλευρική συμπεριφορά μονοπασσάλων θεμελίωσης υπεράκτιων ανεμογεννητριών
Γεωργιάδης Κ., Taborda D., Τσιαμπούση Α.

XIV.3 Αριθμητική διερεύνηση της αστράγγιστης φέρουσας ικανότητας μεμονωμένου και ομάδας ελικοειδών πασσάλων
Λιβανίδου Α., Στεφόπουλος Ν., Γεωργιάδης Κ.

XIV.4 Φέρουσα ικανότητα θεμελίου σε άμμο: αξιολόγηση αριθμητικών μεθόδων έναντι πειραμάτων φυγοκεντριστή & μεγάλης κλίμακας
Σακελλαριάδης Λ., Αναστασόπουλος Ι.

11:00-11:15 Διάλειμμα καφέ
11:15-12:45

ΣΥΝΕΔΡΙΑ XV: ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙΙ- ΦΡΑΓΜΑΤΑ
Προεδρείο: Ντακούλας Π., Παπαχατζάκη Χ.

ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ: Σεισμική ακολουθία 6ης Φεβρουαρίου 2023 στην Τουρκία: Διάρρηξη, καταγραφές, εγγύς-του-ρήγματος φαινόμενα, γεωτεχνικές βλάβες
Γαρίνη Ε., Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

XV.1 Ανάλυση σεισμικής συμπεριφοράς φραγμάτων ισχνού κυλινδρούμενου σκυροδέματος σε διαφορετικά ύψη έργων
Σίσκος Ι., Ντακούλας Π.

XV.2 Απόκριση του χωμάτινου φράγματος “el infiernillo” κατά την κατασκευή και πλήρωση του ταμιευτήρα του – βαθμονόμηση και αξιοπιστία του προσομοιώματος
Ψαρουδάκης Ε., Κλήμης Ν.

XV.3 Προσομοίωση της δυναμικής συμπεριφοράς του χωμάτινου φράγματος “el infiernillo” βάσει πραγματικών καταγραφών
Ψαρουδάκης Ε., Κλήμης Ν.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ XVI: ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ
Προεδρείο: Ζευγώλης Ι., Καρατζέτζου Α.

XVI.1 Αβεβαιότητα γεωτεχνικών παραμέτρων σε ετερογενείς αποθέσεις λεπτόκοκκων εδαφικών υλικών από λιγνιτωρυχεία
Θεοχάρης Α., Ζευγώλης Ι., Ρούμπος Χ., Κούκουζας Ν.

XVI.2 Εκτίμηση κινδύνου των δικτύων μεταφορών σε περιβάλλον πολλαπλών φυσικών κινδύνων
Καρατζέτζου Ά., Τσινίδης Γ., Στεφανίδου Σ., Στεφανίδης Σ.

XVI.3 Εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κουτσουπάκη Ε., Σωτηριάδης Δ., Πεταλά Ε., Μπαντραλέξης Κ., Δόκας Ι, Κλήμης Ν.

XVI.4 Αβεβαιότητα και αξιοπιστία κατά τον σχεδιασμό επιφανειακών θεμελιώσεων
Παπαδόπουλος Β.

XVI.5 Αξιοποίηση ενόργανων καταγραφών εδαφικών μετακινήσεων για την παρακολούθηση και σταθεροποίηση ευρύτατης κατολισθητικής κίνησης
Παπαχαραλάμπους Γ., Γκιόλας Α., Τσάκωνας Α., Λεβέντη Γ., Γκολφίνος Α.

XVI.6 Καμπύλες τρωτότητας επιχωμάτων οδοποιίας λόγω διάδοσης της διάρρηξης υποκείμενων σεισμικών ρηγμάτων
Πεταλά Ε., Κλήμης Ν., Σωτηριάδης Δ., Κουτσουπάκη Ι., Μπαντραλέξης Κ., Δόκας Ι.

XVI.7 Ανάλυση αξιοπιστίας φέρουσας ικανότητας επιφανειακής θεμελίωσης με τη μέθοδο Monte Carlo
Ναλμπάντ Σαρικάκη Δ., Θεοχάρης Α., Κούκουζας Ν., Ζευγώλης Ι.

XVI.8 Καμπύλες τρωτότητας βραχωδών πρανών οδοποιίας και ανάλυση σεισμικής διακινδύνευσης στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
Σωτηριάδης Δ., Κλήμης Ν., Πεταλά Ε., Κουτσουπάκη Ι., Μάργαρης Β.

XVI.9 Μεθοδολογία εκτίμησης της τρωτότητας κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος έναντι κατολίσθησης που προκαλείται από βροχόπτωση
Φωτοπούλου Σ., Πιτιλάκης Κ.

XVI.10 Μείωση της στατιστικής αβεβαιότητας στην ανάλυση φέρουσας ικανότητας επιφανειακών Θεμελιώσεων
Χριστοδούλου Π., Παντελίδης Λ.

12:45-13:00 Διάλειμμα καφέ
13:00-14:15

ΣΥΝΕΔΡΙΑ XVII: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ
Προεδρείο: Τσατσανίφος Χρ., Αλεξανδρής Α.

XVII.1 Στερέωση του πλουτώνειου σπηλαίου στον Αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας
Γκίκας Β., Ντουνιάς Γ., Λυμπέρης Ε., Ντουρούπη Α., Τουμπακάρη Ε., Τριανταφύλλου Π., Δημητρίου Ε.

XVII.2 Διερεύνηση των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των ωμοπλίνθων του αρχαίου τείχους Ελευσίνας
Μπαρδάνης Μ., Μαρίνης Θ., Τουμπακάρη Ε., Ντουνιάς Γ.

XVII.3 Μακροχρόνια παρακολούθηση και συμπεριφορά ωμοπλίνθων και μικρών τοίχων από ωμοπλίνθους
Μπαρδάνης Μ., Μαρίνης Θ., Τουμπακάρη Ε., Ντουνιάς Γ.

XVII.4 Έργα προστασίας από βραχοπτώσεις στο Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης Ν. Πρεβέζης
Ντουνιάς Γ., Λυμπέρης Ε., Ντουρούπη Α., Παπαδόπουλος Κ., Σούλης Β., Κάλφας Α.

XVII.5 Στερέωση βραχωδών πρανών στα ΒΑ τμήμα του Κάστρου της Μυτιλήνης
Ντουνιάς Γ., Σωτηρόπουλος Λ., Καρίντζης Β., Ντουρούπη Α., Παπαδόπουλος Κ., Παπάζογλου Σ.

XVII.6 Γεωτεχνική διερεύνηση και μεθοδολογία θεμελίωσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ναυπλίου
Ρίτσος Α., Αναστασιάδου Γ., Κεραμίδας Ε., Παπαδημητρίου Ά., Τσιάβος Χ.

XVII.7 Προστασία απο καταπτώσεις βράχων στην ευρύτερη περιοχή του αρχαιλογικού χώρου Δελφών
Ρίτσος Α., Παναγόπουλος Α., Δάφνης Π., Μιγκίρου Μ.

XVII.8 Μέτρα στερέωσης και αποκατάστασης του κεντρικού τμήματος του ενετικού Λιμένα της Ναυπάκτου
Σακελλαριου Σ., Ντουνιάς Γ., Λυμπέρης Ε., Κασίμης Β., Παπαβαρνάβας Μ., Βλαχούλης Θ.


14:15-14:45 ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Μπαρδάνης Μ., Μπελόκας Γ., Ντούλης Γ.