Πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί Έκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών και σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού.

Οι εταιρείες που επιθυμούν να συνεργασθούν και να ενισχύσουν τη διοργάνωση του Συνεδρίου θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία Οργάνωσης στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Γραμματεία Οργάνωσης

Erasmus Conferences & Events S.A.
Βουλιαγμένης 52 Β, 167 77 Ελληνικό
Τηλ. κέντρο: 210 7414700 | Email: info@pediatricnursingcongress.gr