Χορηγίες & Έκθεση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χορηγικές δυνατότητες του Σεμιναρίου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση sponsors@erasmus.gr.