ΟργάνωσηΑ᾽ Ορθοπαιδική Κλινική
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»


A’ Ορθοπαιδική Κλινική
Νοσοκομείο «Υγεία»


Υπό την αιγίδα των:

 

Ελληνική Εταιρεία
Χειρουργικής Ορθοπαιδικής
& Τραυματολογίας
Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

 

 

Κολλέγιο Ελλήνων
Ορθοπαιδικών Χειρουργών
Κ.Ε.Ο.Χ. 

 

 

 

Ιατρική Σχολή
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών