Οργάνωση

ΟργάνωσηΜιχαλακοπούλου 36, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 95 606, Fax: 210 74 700 14
E-mail: edae@edae.gr - edaegr@hotmail.com
Ιστοσελίδα: www.edae.gr


Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Δ.Α.Ε.

Πρόεδρος:
Ιωάννης Μπάρκης
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κοντοχριστόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Σγούρος
Ειδ. Γραμματέας: Ζωή Απάλλα
Ταμίας: Ηλέκτρα Νικολαΐδου
Μέλη: Γεώργιος Ζαραφωνίτης
Σωτήριος Θεοχάρης
Δημήτριος Ιωαννίδης
Παντελεήμων Παναγάκης


Υπο την αιγίδα: