Δορυφορική Διάλεξη

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022
12:00-12:30
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
Μαξιλάρι με αφρό μνήμης ως μέσο παρέμβασης στο Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο: Μια
τυχαιοποιημένη προκαταρκτική μελέτη


ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Βασίλειος Σταύρου, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Εργοσπιρομετρίας και Πνευμονολογικής
Αποκατάστασης, Πνευμονολογική Κλινική, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

Γιώργος Βαβουγυιός, Νευρολόγος, Επισκέπτης Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου και
Ιατρός-Ακαδημαϊκός, Γενικό Νοσοκομείο ΛευκωσίαςOργάνωση:


Επιστροφή