Οργάνωση & Επιτροπές

Το Συνέδριο οργανώνεται από

Ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ)
Έβρου 89,115 27, Αθήνα
Τηλ: 210 7777791
Email: sec@eeoogek.gr
Ιστοσελίδα: www.eeoogek.gr


Σε συνεργασία

Α΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, ΕΚΠΑ,
ΓΝΑ «Λαϊκό»
Καθηγητής Κωνσταντίνος Α. Κωνσταντινίδης
Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, ΕΚΠΑ,
ΓΝΑ «Σισμανόγλειο»
Καθηγητής Χαράλαμπος Δεληβελιώτης
Γ΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, ΕΚΠΑ,
ΓΝΑ «Αττικόν»
Καθηγητής Μιχαήλ ΧρυσοφόςΥπό την αιγίδα

της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ραβινέ 23, 115 21, Αθήνα
Τηλ: 210 7223126
E-mail: hua@huanet.gr
Website: www.huanet.gr


Οργανωτική Επιτροπή

Επίτιμος Πρόεδρος: Κ. Δημόπουλος
Πρόεδροι:  Κ. Α. Κωνσταντινίδης, Χ. Δεληβελιώτης
Αντιπρόεδροι: Δ. Μητρόπουλος - Μ. Χρυσοφός
Γραμματείς:  Κ. Στραβοδήμος - Α. Σκολαρίκος
Ταμίας: Χρ. Αλαμανής
Μέλη: Ι. Αδαμάκης
Ι. Αναστασίου
Ι. Βαρκαράκης
Α. Δελλής
Ι. Καταφυγιώτης
Ζ. Κρατήρας
Α. Κυριακίδης
Π. Λεβής
Χ. Λιάκουρας
 


Κ. Λιβαδάς   
Ε. Φραγκιάδης 
Η. Μητσογιάννης
Π. Μουρμούρης
Δ. Μπούγας
Μ.Κ. Παλατιανού
Α. Παπατσώρης
Α. Σιατέλης