Εγγραφές

Για την εγγραφή σας στο συνέδριο παρακαλούμε
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δικαίωμα Εγγραφής
 Ουρολόγοι & Ειδικευόμενοι  ΔΩΡΕΑΝ
H παρακολούθηση του προγράμματος είναι επίσης ελεύθερη σε φοιτητές και νοσηλευτικό προσωπικό.

Εταιρικές Εγγραφές
Δεδομένου ότι η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε μέσω της online φόρμας στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για τους ιατρούς που επιθυμείτε να εγγράψετε. Δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικού και η επιβεβαίωση της εγγραφής θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσετε στην on-line φόρμα. 

Η εγγραφή περιλαμβάνει:
  • Παρακολούθηση όλων των επιστημονικών εργασιών του Συνεδρίου
  • Συνεδριακό Υλικό
  • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
  • Πιστοποιητικό Συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αξιολόγηση του Συνεδρίου

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS – EACCME, θα χορηγήσει 21 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν την Επιστημονική Συνάντηση. Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.

Είσοδος και παρακολούθηση του Συνεδρίου
Στις εισόδους των αιθουσών συνεδριάσεων θα υπάρχουν σαρωτές (scanners) ελέγχου εισόδου/εξόδου. Οι σύνεδροι θα πρέπει να σαρώνουν (scan) σε κάθε είσοδο/έξοδό τους από την αίθουσα το γραμμωτό κώδικα (barcode) που θα έχουν λάβει ηλεκτρονικά μέσω e-mail λίγες ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος. Η χορήγηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης θα γίνει ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Συνεδρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνεται φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση στιγμιότυπων από το προσωπικό της διοργάνωσης. Με την εγγραφή σας στο συνέδριο συναινείτε στη διαβίβαση των φωτογραφιών προς τους Οργανωτές και την πιθανή δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του συνεδρίου καθώς και σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς δημοσιότητας και προβολής.