Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις

Δορυφορικό Συμπόσιο I
Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022
18:00-19:00


Επιστροφή
Δορυφορικό Συμπόσιο I: Σύγχρονοι προβληματισμοί στη διαχείριση του μεταστατικού ορμονοευαίσθητου καρκίνου του προστάτη

Συντονιστής: Δ. Μητρόπουλος

Δ. Μητρόπουλος: Τι πιστεύουμε σήμερα για τον πλήρη ανδρογονικό αποκλεισμό;
Μ. Καραμούζης: Πώς διαφοροποιείται ο καρκίνος του προστάτη από την εφαρμογή διαφόρων θεραπειών;
Συζήτηση
Oργάνωση:
Δορυφορική Διάλεξη I
Σάββατο, 28 Μαΐου 2022
13:30-14:00


Επιστροφή
Προεδρείο: Χ. Αλαμανής

Α. Μπάμιας: Επικαιροποίηση της διαχείρισης του μυοδιηθητικού ουροθηλιακού καρκίνου. Ποιος ο ρόλος της επικουρικής ανοσοθεραπείας
Συζήτηση
Oργάνωση:
Δορυφορική Διάλεξη II
Σάββατο, 28 Μαΐου 2022
17:30-18:00


Επιστροφή
Προεδρείο: Κ. Στραβοδήμος

Ε. Φραγκιάδης: Ενδοουρολογία: Τέχνη ή Τεχνολογία;
Συζήτηση
Oργάνωση:
Δορυφορική Διάλεξη III
Σάββατο, 28 Μαΐου 2022
18:30-19:00


Επιστροφή
Προεδρείο: Α. Παπατσώρης

Γ. Παπαδόπουλος: Θεραπευτική διαχείριση ασθενών με μη μεταστατικό ευνουχοάντοχο και μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη
Συζήτηση
Oργάνωση:
Δορυφορική Διάλεξη IV
Κυριακή, 29 Μαΐου 2022
12:00-12:30


Επιστροφή
Προεδρείο: Α. Παπατσώρης

Ε. Σεραφετινίδης: Η σημασία της οστεοπροστασίας στην κλινική πράξη για τον μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη.
Συζήτηση
Oργάνωση: