Χαιρετισμός Προέδρων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με χαρά σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Αγγειακές Κακώσεις στην Ορθοπαιδική», που θα φιλοξενηθεί στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης «Παναγιώτης Ν. Σουκάκος» της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», στις 6-7 Μαΐου 2022.

Η Οργανωτική Επιτροπή ανέπτυξε ένα διήμερο επιστημονικό πρόγραμμα, υψηλού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, μέσα από μια σειρά διαλέξεων, διακεκριμένοι Έλληνες προσκεκλημένοι ομιλητές, πρωτοπόροι στο γνωστικό αντικείμενο της Αγγειοχειρουργικής και της Ορθοπαιδικής, θα μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στις αγγειακές κακώσεις, στις αγγειοχειρουργικές και μικροαγγειοχειρουργικές παρεμβάσεις σε ορθοπαιδικούς ασθενείς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη, στη χειρουργική θεραπεία και στη μετεγχειρητική αποθεραπεία των ασθενών, με την από κοινού προσέγγιση τους από ορθοπαιδικούς χειρουργούς, αγγειοχειρούργους, αλλά και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, όπως πλαστικούς χειρουργούς, επεμβατικούς ακτινολόγους και φυσιάτρους.

Ελπίζοντας ότι η παρουσία σας στο Συνέδριο θα είναι εποικοδομητική, σας καλούμε να λάβετε ενεργά μέρος και να αποκομίσετε το μέγιστο δυνατό επιστημονικό όφελος.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Οι Πρόεδροι του Συνεδρίου


Γεώργιος Γερουλάκος
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος
Καθηγητής Ορθοπαιδικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»