Δορυφορικές Διαλέξεις

Back


Δορυφορική Διάλεξη 1

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022 | 14:30-15:00

Συντονιστής: Α. Λάζαρης

Ξ. Χρονόπουλος: Η εξέλιξη της τεχνολογίας στη σύγχρονη Προσθετική


Οργάνωση:

Δορυφορική Διάλεξη 2

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022 | 15:00-15:30

Chair: G. Geroulakos

B. Aich (Germany): Hybrid OR - 2 Decades of Expertise
Οργάνωση: