Οργάνωση & Επιτροπές

Οργάνωση
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Διευθυντής: Καθ. Γ. Γερουλάκος


Α’ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Διευθυντής: Καθ. Π. Ι. ΠαπαγγελόπουλοςΥπό την αιγίδα των: 


Οργανωτική Επιτροπή
 Πρόεδροι: Γεώργιος Γερουλάκος - Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος 
 Μέλη: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
Iωάννης Κακίσης
Βασίλειος Κοντογιωργάκος
Ανδρέας Λάζαρης
Ανδρέας Μαυρογένης
Όλγα Σαββίδου