Επιστημονικό Πρόγραμμα

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα είναι διαθέσιμο σύντομα.