Εγγραφές

Η ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο με φυσική παρουσιά στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης «Παναγιώτης Ν. Σουκάκος»  της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», θα μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στην γραμματεία κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Η Συμμετοχή στο συνέδριο είναι  ΔΩΡΕΑΝ  για τους Αγγειοχειρουργούς, Oρθοπαιδικούς, Ειδικευόμενους, Φυσικοθεραπευτές, Φοιτητές και Νοσηλευτικό Προσωπικό.

Η εγγραφή περιλαμβάνει:
ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
  • Παρακολούθηση όλων των επιστημονικών εργασιών του Συνεδρίου
  • Συνεδριακό Υλικό
  • Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
  • Πιστοποιητικό Συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αξιολόγηση του Συνεδρίου
ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
  • Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης του Συνεδρίου
  • Το τελικό πρόγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή
  • Πιστοποιητικό Συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αξιολόγηση του Συνεδρίου
Εταιρικές Εγγραφές
Για πληροφορίες αναφορικά με τις εγγραφές από Τουριστικά Γραφεία και Φαρμακευτικές Εταιρείες, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@orthovascular.gr.

Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS – EACCME, θα χορηγήσει έως 14 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν την Επιστημονική Συνάντηση. Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.

Κωδικοί Εισόδου και παρακολούθησης του Συνεδρίου
ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Στις εισόδους των αιθουσών συνεδριάσεων θα υπάρχουν σαρωτές (scanners) ελέγχου εισόδου/εξόδου. Οι σύνεδροι θα πρέπει να σαρώνουν (scan) σε κάθε είσοδο/έξοδό τους από την αίθουσα το γραμμωτό κώδικα (barcode) που θα έχουν λάβει ηλεκτρονικά μέσω e-mail λίγες ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου.
ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Για την παρακολούθηση του συνεδρίου διαδικτυακά, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου θα σταλούν μέσω e-mail οι προσωποποιημένοι κωδικοί πρόσβασης στον κάθε εγγεγραμμένο σύνεδρο ξεχωριστά.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος. Η χορήγηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης θα γίνει ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Συνεδρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνεται φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση στιγμιοτύπων από το προσωπικό της διοργάνωσης. Με την εγγραφή σας στο συνέδριο συναινείτε στη διαβίβαση των φωτογραφιών προς τους Οργανωτές και την πιθανή δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του συνεδρίου καθώς και σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς δημοσιότητας και προβολής.