Θεματικές Ενότητες

Μελέτες και έργα στο νεότερο Ελληνικό κράτος
 • 1828-1945: Θεμέλια και δημιουργία
 • 1946-1981: Αναπτυξιακή δυναμική
 • Η σημερινή περίοδος: Ευρωπαϊκή σύγκλιση
Ο ρόλος των ελληνικών μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων στην ανάκαμψη της Χώρας: Το χρηματοδοτικό, νομικό και αδειοδοτικό πλαίσιο
 • Το Πρόγραμμα Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών
 • Η πρόκληση μελετητικής ωρίμανσης στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
 • Ο ρόλος των μελετητών στις Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
 • Επιτάχυνση της ανάπτυξης: Έργα Παραχώρησης – Πρότυπες Προτάσεις
 • Η συνεργασία Μελετητικών – Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων
Ο νέος κύκλος που ανοίγει: Πράσινη - Ανθεκτική – Ψηφιακή μετάβαση
 • Συντήρηση – παρακολούθηση των δημόσιων υποδομών
 • Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών
 • Χωρικός και πολεοδομικός σχεδιασμός
 • Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος
 • Αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής & Έργα υποδομής
 • Πράσινες - έξυπνες πόλεις
 • Σχέδια διαχείρισης καταστροφών και προστασίας υποδομών
 • Γεωχωρικά δεδομένα και σχεδιασμός
 • Έργα υποστήριξης της Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Στερεά απόβλητα - Κυκλική οικονομία
Διεθνείς αγορές και ελληνικές μελετητικές – συμβουλευτικές επιχειρήσεις
 • Οι ευρωπαϊκές τεχνικές συμβουλευτικές επιχειρήσεις στο διεθνές περιβάλλον
 • Working worldwide with FIDIC
 • The EU’s Neighborhood, Development, and International Cooperation Instrument (NDICI)
 • H Ανάπτυξη της Εξωστρέφειας των Ελληνικών Τεχνικών, Μελετητικών και Συμβουλευτικών επιχειρήσεων
Οργάνωση τεχνικών μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων
 • Οι νέοι τρόποι εργασίας των συμβουλευτικών επιχειρήσεων στην μετά Covid εποχή
 • Σύγχρονο εταιρικό Management στις τεχνικές μελετητικές – συμβουλευτικές επιχειρήσεις
 • Οι τεχνολογικές προκλήσεις: Cloud, BIM, Real-time data acquisition etc
 • Ο ρόλος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΜΠ
 • Πιστοποιήσεις Δεξιοτήτων Συμβούλων Μηχανικών: Το παράδειγμα του Certification for Global Consulting Professionals της FIDIC