Υδάτωρ Α.Ε.

Back

Η Υδάτωρ Α.Ε. εξειδικεύεται στον κλάδο της διαχείρισης καθαρού νερού και λυμάτων, παρέχοντας από το 1969, καινοτομικές λύσεις ανώτερης ποιότητας, υψηλών  προδιαγραφών και ενεργειακής απόδοσης, με σεβασμό προς το περιβάλλον.
Μερικοί μόνο από τους τομείς εφαρμογής των λύσεών της αφορούν: μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων, θέρμανση, κλιματισμό, ψύξη, άντληση/ αποστράγγιση, παροχή νερού, πυρόσβεση και φίλτρανση.
Εκτός από αποκλειστικός διανομέας και αντιπρόσωπος μεγάλων brands στην ελληνική αγορά (όπως Lowara, Flygt -Xylem-, Foras, Global Water Solutions, SEKO, OASE, κ.ά.), η Υδάτωρ κατασκευάζει πυροσβεστικά και πιεστικά συγκροτήματα, ενώ αναλαμβάνει επισκευές και συντηρήσεις όλων των προϊόντων που διαθέτει.
Ακολουθώντας μια συνεχώς ανοδική πορεία στην ελληνική αγορά, η εταιρεία επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού της, προσφέροντας υψηλή τεχνική κατάρτιση και εξειδίκευση.

Back