ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Back

Η ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ιδρύθηκε το 1987 και από τότε διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη παραγωγή προκατασκευασμένων προϊόντων και συστημάτων δόμησης στην Ελλάδα, με συμμετοχή σε όλα τα μεγάλα έργα υποδομής της χώρας, όπως το Νέο Μουσείο Ακρόπολης, οι Σήραγγες του Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και οι Νέο Οδικοί άξονες. Σήμερα διαθέτει 4 εργοστασιακές μονάδες στην Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία και απασχολεί πλέον των 200 ανθρώπων στο δυναμικό της.

Στόχος της ΑΡΜΟΣ είναι η συνεχής ανάπτυξη και κατασκευή καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας που αποτελούν εργαλεία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων κατασκευών, όπως είναι τα πιστοποιημένα προϊόντα οδικής ασφάλειας, οι στρωτήρες σιδηροδρόμων και σηράγγων, οι εφαρμογές οπλισμένης γής, η οργανωμένη δόμηση και τα ειδικά σκυροδέματα για αρχιτεκτονικές προσόψεις.

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας και τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου εγγυώνται την κορυφαία ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν ακόμη και τις πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών και συνεργατών μας.Back