// Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Συμπληρώνουμε φέτος 40 χρόνια από την ίδρυση του Συνδέσμου, την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ και σημερινή ΕΕ και 200 χρόνια από την ίδρυση του νεότερου Ελληνικού κράτους ενώ, συγχρόνως, βαίνουμε προς το τέλος (;) μίας υγειονομικής κρίσης που έφερε στην επιφάνεια ξεχασμένες παγκόσμιες απειλές μαζί με τις ήδη αναγνωρισμένες όπως η κλιματική αλλαγή και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, επιταχύνοντας την μετάβαση σε έναν διαφορετικό, περισσότερο ψηφιακό τρόπο οργάνωσης της ζωής και της εργασίας.

Η Χώρα βρίσκεται μπροστά σε μία μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία που θα της επιτρέψει να καλύψει την απόσταση από τις ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ αφήνοντας πίσω της οριστικά την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, με χρήση του πρωτοφανούς για τα ελληνικά δεδομένα, πακέτου χρηματοδότησης στο οποίο, εκτός από τους διαθέσιμους εθνικούς πόρους, θα προστεθούν οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ 2021-27, του Ταμείου Ανάκαμψης και η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Και μην ξεχνούμε τις αμιγώς ιδιωτικές επενδύσεις, τις μεγάλες και εμβληματικές (Ελληνικό, ενεργειακά έργα, μαρίνες κ.λπ.) αλλά και τις πολλές μικρότερες.

Ο ρόλος των γραφείων μας θα είναι κομβικός στην έγκαιρη αξιολόγηση, ωρίμανση και αδειοδότηση των αναγκαίων έργων και προγραμμάτων, στην εκπόνηση των τεχνικών μελετών, στον έλεγχο, διαχείριση και επίβλεψή τους.

Παράλληλα, η εξωστρέφεια των εταιρειών μας, πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ως μία διακριτή κατηγορία  στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής των εξαγωγών λόγω της πολύ μεγάλης ανταποδοτικής προστιθέμενης αξίας του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου στην οικονομία, με στόχο την υγιή και ανθεκτική τους ανάπτυξη.

Για να ανταποκριθούμε με επάρκεια στην αποστολή μας απαιτείται ενίσχυση των μεγεθών και της εταιρικής διακυβέρνησης των γραφείων μας, ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και προσέλκυση νέων επιστημόνων με κατάρτιση και διεθνή εμπειρία. Απαιτείται επίσης στενή συνεργασία με το σύνολο της κατασκευαστικής βιομηχανίας, τις εταιρείες πληροφορικής και των Συμβούλων Management.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΓΜ πραγματοποιεί στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2021 το επετειακό Συνέδριο του με τίτλο:  «Ο μελετητικός – συμβουλευτικός κλάδος καταλύτης ανάπτυξης», το οποίο θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Divani Apollon Palace στο Καβούρι.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν με παρουσιάσεις και διαλέξεις κυβερνητικά στελέχη και διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα αναλυθούν και συζητηθούν θέματα όπως ο ρόλος των ελληνικών μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων στην ανάκαμψη της Χώρας, η πράσινη - ανθεκτική και ψηφιακή μετάβαση και οι ελληνικές μελετητικές – συμβουλευτικές επιχειρήσεις στις διεθνείς αγορές καθώς και ο δόκιμος τρόπος οργάνωσής τους.

Σας περιμένουμε όλες και όλους κοντά μας με την πεποίθηση ότι στο Συνέδριο του ΣΕΓΜ 2021 θα αναδειχθεί ο διαχρονικά σημαντικός ρόλος του κλάδου στον εκσυγχρονισμό της Χώρας και θα καταγραφούν οι νέες συνθήκες στο διεθνοποιημένο περιβάλλον δραστηριοποίησης των εταιρειών μας, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τις απαιτούμενες συνέργειες με τους διαμορφωτές της πολιτικής και τους συναφείς κλάδους της αγοράς.

Παναγής Τονιόλος
Πρόεδρος ΣΕΓΜ