ΔΟΡΥΦΟΡΙΚO ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1

 ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
  15:30-16:30
Οργάνωση: 


Προεδρείο: Σ. Σταματοπούλου

Μ. Λύκκα: Ουροδόχος Κύστη: Οι νεότερες εξελίξεις με τη συμβολή της ανοσοθεραπείας
Λ. Κοντοβίνης: Αντιμετώπιση του RCC: Ποιος ασθενής για ποια θεραπεία;
Back