ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
  19:30-20:00
Οργάνωση:


Προεδρείο: Χ. Χριστοδούλου

Ρ. Ζακοπούλου: Kριτήρια θεραπευτικών επιλογών για την 1η και 2η γραμμή θεραπείας του μεταστατικού καρκίνου νεφρού


Back