Πρόγραμμα

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα είναι σύντομα διαθέσιμο.

Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

  • Precision Medicine στα Guidelines και στην καθημερινή πρακτική
  • Precision Medicine και κενοτόμες θεραπείες
  • Κλινικό φροντιστήριο Precision Medicine
  • Highlights 2019-2021: το μέλλον της ουρογεννητικής ογκολογίας
  • Επίδραση πανδημίας στην Ουρογεννητική Ογκολογία στη χώρα μας