Πρόγραμμα

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ FLIPBOOK

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
 08:00-10:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1: Πόσο έτοιμοι είμαστε στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Ιατρικής Ακριβείας σε ουρογεννητικούς καρκίνους;
Προεδρείο: Ι. Παναγιωτίδης, Α. Δελλής

08:00-08:20 Π. Φούκας: Από την πλευρά της μοριακής παθολογικής ανατομικής
08:20-08:40 Ε. Σκούρα: Από την πλευρά της μοριακής απεικόνισης
08:40-09:00 Η. Μητσογιάννης: Από την πλευρά του χειρουργού
09:00-09:20 Φ. Ζαγουρή: Από την πλευρά του παθολόγου ογκολόγου
09:20-09:40 Φ. Μπακοπούλου: Από την πλευρά των ρυθμιστικών αρχών
09:40-10:00 Συζήτηση
10:00-11:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2: HIGHLIGHTS 2021
Προεδρείο: Ι. Βαρκαράκης, Α. Κωτσάκης, Β. Κουλουλίας

10:00-10:20 Φ. Κοΐνης: Παθολογική Ογκολογία
10:20-10:40 Ε. Φραγκιάδης: Ουρολογία
10:40-11:00 Α. Κουγιουμτζοπούλου: Ακτινοθεραπεία
11:00-12:40 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3: Επερχόμενες αλλαγές στην κλινική πρακτική στα νεοπλάσματα του ουροποιητικού
Προεδρείο: Δ. Καρδαμάκης, Α. Μπάμιας, Α. Γρηγοράκης

11:00-11:20 Α. Ζυγογιάννη: Ακτινοθεραπεία
11:20-11:40 Ρ. Ζακοπούλου: Παθολογική Ογκολογία
11:40-12:00 Γ. Παπαδόπουλος: Χειρουργική
12:00-12:20 Γ. Νασιούλας: Μοριακή διαγνωστική
12:20-12:40 Συζήτηση επί των Συνεδριών 2 & 3
12:40-13:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
13:00-14:30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4: Χτίζοντας δίκτυα για την ανάπτυξη της κλινικής και μεταφραστικής έρευνας στα νεοπλάσματα του ουροποιητικού
Προεδρείο: Θ. Ψαλτοπούλου, Χ. Χριστοδούλου, Γ. Αλιβιζάτος

13:00-13:20 Ε. Σαμόλη: Στατιστικός σχεδιασμός και ερμηνεία κλινικών μελετών
13:20-13:40 Χ. Φραγκούλης: Δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής στην εποχή της Ιατρικής Ακριβείας
13:40-14:00 Ι. Μπίνας: Τράπεζες βιολογικού υλικού σε καρκίνους ουροποιητικού
14:00-14:20 Α. Δελλής: Ερευνητικές δραστηριότητες ΕΕΟΟΓΕΚ
14:20-14:30 Συζήτηση
14:30-15:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
15:30-17:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5: Διεπιστημονική προσέγγιση στην εφαρμογή της Ιατρικής Ακριβείας στα νεοπλάσματα ουροποιητικού
Προεδρείο: Χ. Αλαμανής, Γ. Πισσάκας

15:30-15:55 Ν. Κουφόπουλος: Μοριακή ταξινόμηση των νεοπλασμάτων ουροποιητικού
15:55-16:20 Α. Τσίλη: Νεότερες απεικονιστικές τεχνικές των νεοπλασμάτων του ουροποιητικού
16:20-16:45 Ζ. Λιακούλη: Ακτινοθεραπεία ακριβείας στα νεοπλάσματα ουροποιητικού
16:45-17:00 Συζήτηση
17:00-18:30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6: Η Iατρική Aκριβείας στον καρκίνο νεφρού
Προεδρείο: Κ. Στραβοδήμος, Ε. Σαλούστρος, Μ. Λιόντος
17:00-17:20 Μ. Μπερδεμπές: Υπάρχει ρόλος για νεφρεκτομή στη μεταστατική νόσο;
17:20-17:40 Δ. Στεφάνου: Επικουρική θεραπεία για τον καρκίνο νεφρού
17:40-18:00 Α. Κυριαζόγλου: Θεραπευτικοί αλγόριθμοι μεταστατικής νόσου
18:00-18:20 M. Γαζούλη: Αναδυόμενοι θεραπευτικοί στόχοι στη μεταστατική νόσο-Omics
18:20-18:30 Συζήτηση


18:30-19:30
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7: Παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών
Προεδρείο: Χ. Κοσμάς

Παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών
Ν. Σκουτέρης: Υποτροπιάζον/ανθεκτικός όγκος γεννητικών κυττάρων αντιμετωπισθείς με διαδοχικούς κύκλους μεγαθεραπείας και χειρουργικές επεμβάσεις διάσωσης
Ε. Χριστάκου: Μεταστατικό διαυγοκυτταρικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα με ανάγκη επείγουσας συστηματικής αντιμετώπισης
Σ. Τσακατίκας: Μεταστατικός ουροθηλιακός καρκίνος με πολλαπλές γραμμές θεραπείας
19:30-20:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Οργάνωση: 

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
09:00-11:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8: Ιατρική Ακριβείας στον καρκίνο προστάτη
Προεδρείο: Δ. Μητρόπουλος, Μ. Λιόντος

 09:00-09:20  Α.-Θ. Πινήτας: Μοριακός έλεγχος για ασθενείς με καρκίνο προστάτη - Τοπική νόσος
 09:20-10:00  Μ. Λιόντος: Μοριακός έλεγχος στη μεταστατική νόσο και θεραπεία σε  BRCAmut ασθενείς
 10:00-10:20 Σ. Σταματοπούλου: Ασθενείς με νευροενδοκρινή νεοπλάσματα προστάτη σχετιζόμενα με τη θεραπεία
 10:20-10:35 Β. Πρασόπουλος: Theranostics στη θεραπεία του mCRPC: Ευκαιρίες και περιορισμοί
 10:35-10:50 Ε. Λιανός: Αναδυόμενοι θεραπευτικοί στόχοι στον μεταστατικό καρκίνο προστάτη
 10:50-11:00  Συζήτηση
11:00-11:30  ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Οργάνωση: 
11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:00-13:30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 9: Θεραπεία ολιγομεταστατικής νόσου στα νεοπλάσματα ουροποιητικού
Προεδρείο: Κ. Ντούμας, Φ. Ζαγουρή

12:00-12:20 Π. Μουρμούρης: Ορισμός ολιγομεταστατικής νόσου στον καρκίνο προστάτη
12:20-12:40 Ι. Γεωργακόπουλος: Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στον ολιγομεταστατικό καρκίνο προστάτη
12:40-13:00 Γ. Σταθούρος: Ο ρόλος του χειρουργού στον ολιγομεταστατικό καρκίνο προστάτη
13:00-13:20 Π. Οικονομοπούλου: Ολιγομεταστατική νόσος στον καρκίνο ουροδόχου κύστης
13:20-13:30 Συζήτηση 
13:30-14:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚH ΔΙΑΛΕΞΗ 3
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Οργάνωση: 
14:00-15:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ & ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
15:00-15:30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προεδρείο: Μ.-Α. Δημόπουλος, Χ. Δεληβελιώτης, Β. Κουλουλίας

15:00-15:10 3ο Βραβείο
15:10-15:20 2ο Βραβείο
15:20-15:30 1ο Βραβείο 
15:30-16:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚO ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Οργάνωση: 
16:30-17:30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10: ΕΕΟΟΓΕΚ-Τμήμα Ουρογεννητικής Ογκολογίας ΕΟΕ: Ογκολογικό συμβούλιο ουρογεννητικού καρκίνου στην εποχή της Ιατρικής Ακριβείας
Προεδρείο: Ε. Σπυρόπουλος, Ν. Φεράκης, Μ.-A. Καλογερίδη
Ομιλητές: Γ. Κοριτσιάδης, Ι. Κωτσαντής
17:30-18:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Οργάνωση: 
18:30- 20:30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 11: Ιατρική Ακριβείας στον καρκίνο ουροδόχου κύστης
Προεδρείο: Μ. Χρυσοφός, Α. Παπατσώρης, Α. Βλάχου

18:30-18:50 M. Moussa (Lebanon): Radical cystectomy and neobladder urinary diversion
18:50-19:10 Ι. Κωτσαντής: Νεότερες προσεγγίσεις στη νεοεπικουρική θεραπεία της νόσου
19:10-19:50 Βιοδείκτες στη θεραπεία του καρκίνου ουροδόχου κύστης
19:10-19:30 Γ. Γαλανόπουλος: Το εργαστήριο
19:30-19:50 Κ. Κουτσούκος: Η κλινική πράξη
19:50-20:10 Π. Γρίβας: Διαστρωμάτωση κινδύνου του μεταστατικού καρκίνου ουροδόχου κύστης στην εποχή της Ιατρικής Ακριβείας
20:10-20:30 Συζήτηση
20:30-21:00  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ