Οργάνωση & Επιτροπές

Οργάνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (ΕΕΟΟΓΕΚ)
Έβρου 89, Αθήνα 11527
Τηλέφωνο: 210 7777791
E-mail: sec@eeoogek.gr
Ιστοσελίδα: www.eeoogek.grΔιοικούσα Επιτροπή ΕΕΟΟΓΕΚ
Πρόεδρος:
Α. Μπάμιας
Αντιπρόεδρος: Χ. Δεληβελιώτης
Γεν. Γραμματέας: Α. Παπατσώρης
Ειδ. Γραμματέας: Κ. Στραβοδήμος
Ταμίας:
Μ. Λιόντος
Μέλη: Μ.Α. Δημόπουλος
Δ. Μητρόπουλος
Α. Σκολαρίκος
Β. Κουλουλίας
Κ. Κωνσταντινίδης
Μ. Χρυσοφός


Υπό την Αιγίδα των:


Ιατρικη Σχολή
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΕλληνική
Ουρολογική
Εταιρεία
Εταιρεία
Ογκολόγων Παθολόγων
ΕλλάδαςΕλληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας