ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1

  Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021
  13:00-14:00
  Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας
Οργάνωση:


Treatment of acetabular fractures through anterior approaches

Moderator: M. Acharya (UK)

Α. Konstas: Anterior intrapelvic approach and it’s extensions: technical tips and considerations
Th. Tosounidis: Ilioinguinal approach and it’s modifications: indications and surgical approach
M. Acharya (UK): Pelvic Pro retractors, instruments and anatomically designed plates. Overview of technique and resultsBack