ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 3

  Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021
  10:30-11:00
  Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας
Οργάνωση:


Moderator: A. Panagopoulos

B. J A Beuker (Netherlands): Managing surgical site complications in high risk patients with closed incision negative pressure therapyBack