ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1

  Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021
  18:00-18:30
  Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας
Οργάνωση:A. Eleftheropoulos - K. Bosinakis: Hallux Rigidus. How I do it


Back