Πρόγραμμα

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα αποτελείται από στρογγυλές τράπεζες και συμπόσια επίκαιρης θεματολογίας, καθώς και διαλέξεις προσκεκλημένων Ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες.