Πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί Έκθεση προϊόντων Φαρμακευτικών Εταιρειών και σύγχρονου ιατρικού τεχνολογικού εξοπλισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγικές δυνατότητες του Συνεδρίου επικοινωνήστε με τη γραμματεία στο email info@eexot2021.gr