Επιτροπές

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

Πρόεδρος Θεόδωρος Π. Κορμάς
Πρόεδρος 2020
Αθανάσιος Θ. Κωστάκος
Α΄ Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Χ. Μπαδέκας
Β΄ Αντιπρόεδρος
Ζωή Χ. Νταϊλιάνα
Γενικός Γραμματέας Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος
 Ταμίας Εμμανουήλ Β. Μπριλάκης
Ειδικός Γραμματέας Ευστάθιος Θ. Χρονόπουλος
Μέλος
Βασίλειος Α. Κοντογεωργάκος
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών
Δημήτρης-Τζιμ  Α. Γεωργούλης

Η Διοικούσα Επιτροπή του Κ.Ε.Ο.Χ.

Πρόεδρος
Νικόλαος Γ. Μαρκέας
Α΄ Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (ex officio)
Αθανάσιος Χ. Μπαδέκας
Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Α. Ευσταθίου
Γραμματέας
Αναστάσιος Β. Δάρας
Μέλος
Δημήτρης Η. Καρανίκας
Εκπρόσωπος Ειδικευομένων
Θεόδωρος Π. Μπαλφούσιας

Οι Πρόεδροι Τμημάτων Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

Τμήμα Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος
Ελευθέριος Α. Τσιρίδης
Τμήμα Ποδοκνημικής Άκρου Ποδός
Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος
Τμήμα Χειρουργικής Ώμου & Αγκώνος Ζήνων Θ. Κόκκαλης
Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων
Κωνσταντίνος Θ. Κατέρος
Τμήμα Ορθοπαιδικού Τραύματος
 Χαράλαμπος Γ. Πέτρου
Τμήμα Ορθοπαιδικής Παίδων Νικόλαος Γ. Μαρκέας
Τμήμα Ορθοπαιδικής Έρευνας Ιωάννης Χ. Κουλούρης
Τμήμα Ορθοπαιδικών Λοιμώξεων
 Κωνσταντίνος Ν. Μαλίζος
Τμήμα Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης
 Θωμάς Μ. Αποστόλου
Τμήμα Μυοσκελετικής Ογκολογίας
Αναστάσιος Ι. Μουρίκης
Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Αντώνιος Γ. Αγγουλές