Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 | 18:00-18:30 |   Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας

Διαβάστε περισσότερα
Οργάνωση:ΔΟΡΥΦΟΡΙΚO ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 | 13:00-14:00 |   Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας

Διαβάστε περισσότερα
Οργάνωση:ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 | 17:00-17:30 |   Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας

Διαβάστε περισσότερα
Οργάνωση:ΔΟΡΥΦΟΡΙΚO ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 | 18:30-19:30 |   Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας

Διαβάστε περισσότερα
Οργάνωση:ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 3
Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 | 10:30-11:00 |   Αίθουσα Ν. Σκαλκώτας

Διαβάστε περισσότερα
    
Οργάνωση: