Διαμονή

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή σας κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eexot2021.gr.