Θεματικές Ενότητες

 • Διερεύνηση υπογονιμότητας
 • Εξωσωματική γονιμοποίηση και ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίων: Ενδείξεις και εφαρμογές
 • Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διάγνωση και αντιμετώπιση
 • Πρωτόκολλα διέγερσης ωοθηκών
 • Ωοθηκικό δυναμικό και πτωχή ωοθηκική απάντηση
 • Καλλιέργεια εμβρύων και κρυοσυντήρηση εμβρύων και γαμετών: Νεότερες εξελίξεις
 • Εμβρυομεταφορά: Τεχνικές και παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα
 • Συμβολή της time lapse καλλιέργειας στα αποτελέσματα της εξωσωματική
 • Επιπλοκές της διέγερσης των ωοθηκών
 • Πολύδυμη κύηση και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
 • Έκτοπη κύηση: Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση
 • Ενδομητρίωση: Νεότερα δεδομένα
 • Αδενομύωση και υπογονιμότητα
 • Συγγενείς δυσπλασίες του γυναικείου γεννητικού συστήματος
 • Καρκίνος και αναπαραγωγή
 • Ενδοσκοπική χειρουργική: Εφαρμογές στην υπογονιμότητα
 • Νομικό πλαίσιο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
 • Ανθρώπινη αναπαραγωγή: Εκπαίδευση και προϋποθέσεις χορήγησης τίτλου υπό-ειδικότητας