Διοργάνωση & Επιτροπές

Διοργάνωση


Αλκαίου 10, ΤΚ. 11528, Αθήνα
Τηλ.: 210 72 95 606, Fax: 210 74 700 14
E-mail: info@hellenicfertilitysociety.gr
Ιστοσελίδα: www.hellenicfertilitysociety.gr


Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Γ.Σ.

Πρόεδρος: Γ. Πάντος
Γεν. Γραμματέας: Β. Ταρλατζής
Ταμίας: Ε. Μακράκης
Μέλη: Κ. Ζηκόπουλος
Τ. Λαϊνάς