Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις

Δορυφορική Διάλεξη 1

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021 | 12:00-12:30

Διαβάστε περισσότερα
Οργάνωση:

Δορυφορικό Συμπόσιο 1

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021 | 17:00-18:00

Διαβάστε περισσότερα
Οργάνωση: 

Δορυφορική Διάλεξη 2

Σάββατο, 29 Μαΐου 2021 | 12:30-13:00

Διαβάστε περισσότερα
Οργάνωση:

Δορυφορική Διάλεξη 3

Σάββατο, 29 Μαΐου 2021 | 14:30-15:00

Διαβάστε περισσότερα
Οργάνωση: 

Δορυφορική Διάλεξη 4

Σάββατο, 29 Μαΐου 2021 | 15:30-16:00

Διαβάστε περισσότερα
Οργάνωση: