Αναρτημένες Ανακοινώσεις (ePOSTERS)

ΑΑ01
Επιλογή φύλου για κοινωνικούς λόγους – Ηθικά επιτρεπτή ή όχι;
Μαριάννα Βασιλείου1,2, Χρυσάνθη Σαρδέλη1,2
1Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη; 2Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής ΑΠΘ, Νομική Σχολή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
ΑΑ02
Ελεύθεροι άντρες και πρόσβαση σε μεθόδους ΙΥΑ
Μαριάννα Βασιλείου1,2, Χρυσάνθη Σαρδέλη1,2, Ελένη Ζαγγελίδου1,3
1Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΣΕΥ, ΑΠΘ , Θεσσαλονίκη; 2Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου & Βιοηθικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη; 3Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
ΑΑ03
Κυτταροτοξικά φάρμακα και η δράση τους στις ωοθήκες
Μαριανθη Μπαλαφα, Φανή  Μπέλτσου
ΔΙΠΑΕ, Θεσσαλονίκη
ΑΑ04
Επιθετικό αγγειομύξωμα πυέλου και λαπαροσκόπηση: Παρουσίαση περιστατικού  
Ειρήνη-Μαρία Γιοβαννοπούλου, Στυλιανός  Κογεώργος, Παναγιώτης  Μπαλινάκος, Γεώργιος  Πιστοφίδης
Τμήμα Γυναικολογικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής - Κέντρο Ενδομητρίωσης, Κλινική «ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα
ΑΑ05
Λαπαροσκοπική σαλπιγγοστομία και επιτυχής διατήρηση σάλπιγγας σε έκτοπη κύηση
Ειρήνη-Μαρία Γιοβαννοπούλου, Στυλιανός  Κογεώργος, Παναγιώτης  Μπαλινάκος, Γεώργιος  Πιστοφίδης
Τμήμα Γυναικολογικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής - Κέντρο Ενδομητρίωσης, Κλινική «ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», Αθήνα
ΑΑ06
Χημειοθεραπεία  και Υπογονιμότητα - Τεχνικές Διατήρησης Γονιμότητας - Ο Ρόλος του Νοσηλευτή
Eλευθερία Σεβαστοπούλου, Νίκη  Δαδούπη, Μαρία Αρβανίτη
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Θεσσαλονίκη
ΑΑ07
Επαναπροσδιορίζοντας τον κύκλο θεραπείας στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: ο κομβικός ρόλος της κρυοσυντήρησης στον χαρακτηρισμό των θεραπειών.
Νικόλαος Χριστοφορίδης1, Μαρίνα Δημητράκη1, Νίκος Ανεσίδης1, Μιχάλης Κυριακίδης1, Στέλιος Κατσανίκος1, Παναγιώτης Δρακόπουλος1,2, Αχιλλέας Παπαθεοδώρου1, Αλεξία Χατζηπαρασίδου1
1Embryolab Fertility Clinic, Θεσσαλονίκη; 2Centre for Reproductive Medicine, Universitair Ziekenhuis Brussel, Vrije Universiteit Brussel, Brussel, Belgium
ΑΑ08
Η διαμόρφωση της επιθυμίας για πολύδυμη κύηση σε υπογόνιμα ζευγάρια: Μια συστηματική ανασκόπηση μικτού τύπου
Δομνίκη Δημητριάδου-Μανινία, Θάλεια Μπελλάλη
1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη; 2Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
ΑΑ09
Ο ρόλος της προγεστερόνης στη διατήρηση της γονιμότητας σε γυναίκες με καρκίνο του ενδομητρίου
Αναστασία Μαυρίδου, Κωνσταντίνος Σαμαρτζής, Ασημάκης Καραγιαννόπουλος, Εμμανουήλ Τσανάκαλης, Στυλιανή Χονδρού, Ευάγγελος Αλεξόπουλος
ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Αθήνα
ΑΑ10
Ενδομητρίωμα και ωοθηκική εφεδρεία
Κωνσταντίνος Σαμαρτζής, Κωνσταντίνος Καλμαντής, Ασημάκης Καραγιαννόπουλος, Αναστασία Μαυρίδου, Αφροδίτη Πέγκου, Ευάγγελος Αλεξόπουλος
Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα, Αθήνα
ΑΑ11
Εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης της ενδομητρίωσης και των συμπτωμάτων της. Η θέση της βοτανολογίας και οι συνέργειες βοτάνων στην αντιμετώπιση των εστιών ενδομητρίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών
Δημήτριος Γκόλιας1, Κωνσταντίνος Μπούρμπος2, Κατερίνα Τσίνα2, Ανατολή Νίκου2, Γρηγόριος Καραμπάς3
1ΚΥ Ηγουμενίτσας, Ηγουμενίτσα;  2ΚΥ - Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, Φιλιάτες;  3Αρεταίειο Νοσοκομείο Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Αθήνα
ΑΑ12
Παράγοντες που επηρεάζουν τη γυναικεία υπογονιμότητα
Φανή Μπέλτσου, Μαριάνθη Μπαλάφα
ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
ΑΑ13
Λαπαροσκοπική ριζική τραχηλεκτομή: Παρουσίαση περιστατικού
Δημήτριος Ζυγούρης, Ευγενία Στεργιαννάκου, Σοφία  Παπαδημητρίου, Ανδρέας Καβαλλάρης
Μονάδας Γυναικολογικής Ογκολογίας και ελάχιστα επεμβατικής Γυναικολογίας, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη