Πρόγραμμα

 Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

14:20-14:22 Έναρξη – Χαιρετισμός
Γεωργία Τσάτσου
14:22-14:24 Συνεδρία Ι: Presentation of Erasmus Corporate Video

Συντονιστής: Γιώργος Κυβερνήτης
Ομιλητής: Γεωργία Τσάτσου

14:24-14:26 Διάλειμμα
14:26-14:28 Συνεδρία 2: Μελάνωμα κατά τη διάρκεια του COVID-19

Συντονιστής: Γιώργος Κυβερνήτης
Ομιλητής: Αλέξανδρος Στρατηγός

14:28-14:30 Συνεδρία 3: Δερματικές Παθήσεις κατά τη διάρκεια του COVID-19

Συντονιστής: Αλέξανδρος Στρατηγός
Ομιλητής: Δημήτριος Ρηγόπουλος

14:30-14:32 Λήξη - Συμπεράσμαστα

Συντονιστής: Γιώργος Κυβερνήτης
Ομιλητές: Γεωργία Τσάτσου, Αλέξανδρος Στρατηγός, Δημήτριος Ρηγόπουλος