// Αρχή  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ


Για να παρακολουθήσετε τις βιντεοσκοπημένες ομιλίες του συνεδρίου, παρακαλούμε πατήστε εδώ εισάγωντας το Event Username και το Event Password που σας έχουν σταλεί ηλεκτρονικά κατά την εγγραφή σας.