Δορυφορικό Συμπόσιο 8

ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΗ

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020
ΑΙΘΟΥΣΑ A (Stream 1)
13:50-14:50
Oργάνωση:

Προεδρείο: Δημήτριος Ρηγόπουλος

Τι αλλάζει στο θεραπευτικό τοπίο της ψωρίασης
Αικατερίνη Πατσατσή

Μπορεί να τροποποιηθεί η φυσική πορεία της νόσου;
Μαρίνα Παπουτσάκη

Η αναστολή της IL 23: ένας νέος θεραπευτικός στόχος
Δημήτριος Ρηγόπουλος


« Επιστροφή