Δορυφορικό Συμπόσιο 7

ΓΥΝΑΙΚΑ & ΨΩΡΙΑΣΗ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020
ΑΙΘΟΥΣΑ B (Stream 2)
11:40-12:40
Oργάνωση:

Συντονιστής: Λαζαρίδου Ελισάβετ

Χρειάζονται οι γυναίκες με ψωριασική νόσο μια  διαφορετική προσέγγιση; 
Ζωή Απάλλα

Η ολιστική κάλυψη των γυναικών με ψωριασική νόσο
Μαρία Πολίτου« Επιστροφή