Δορυφορικό Συμπόσιο 6

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020
ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Stream 1)
11:40-12:40
Oργάνωση:

Προεδρείο: Δημήτριος Ρηγόπουλος - Δημήτριος Ιωαννίδης

Δερματικές εκδηλώσεις της λοίμωξης COVID-19
Ιωαννίδης Δημήτριος

Αλλαγές στο ιατρείο και στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19
Ρηγόπουλος Δημήτριος

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην ιατρική. Το μονοπάτι του σύγχρονου ασθενή
Φίλιππος Ζακόπουλος


« Επιστροφή